Projecte Erasmus+ 2019-2021

Projecte Erasmus+ 2019-2021

KA2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Títol: Climate change and environmental protection in a European context

Centres participants:

Berufskolleg der Stadt Bottrop. Bottrop. Germany

Obchodná akadémia. Bratislava. Slovakia

Institut La Guineueta. Barcelona. Spain

Obchodni akademie, Karlovy Vary. Czech Republic

Nacka gymnasium Natur & Teknik, Stockholm. Sweden

Dockinga College, Dokkum. Netherlands

Descripció del projecte:

El projecte ‘Climate change and environmental protection in a European context’  pretén conscienciar a l’alumnat sobre el canvi climàtic i conèixer diferents iniciatives que es desenvolupen en un context europeu.

En el projecte hi participen 6 instituts de formació professional de diferents països europeus i amb aquest projecte volem motivar els alumnes a tirar endavant idees emprenedores i innovadores que puguin millorar les seves expectatives professionals. El projecte també pretén que l’alumnat estigui millor preparat per desenvolupar la seva carrera professional en un context europeu, millorant, entre d’altres aspectes, el nivell de llengua anglesa de l’alumnat.

El projecte té una durada de 2 cursos acadèmics i hi estarà directament implicat l’alumnat del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes de les promocions 19-20 i 20-21.

La llengua de treball del projecte serà l’anglès.

Cada curs es farà una trobada d’alumnat dels sis centres participants a l’escola d’un dels països participants. En aquestes trobades hi participaran 6 alumnes de cada centre, seleccionats entre els grups participants en el projecte, que treballaran conjuntament en tasques del projecte i en l’elaboració del producte final del projecte. Durant el curs, i abans de la trobada anual amb els altres centres, els estudiants dels grups implicats en el projecte desenvoluparan i prepararan l’aspecte del projecte en què toca centrar-se cada curs acadèmic per tal que a la trobada anual es pugui elaborar el producte final del curs acadèmic.

Al primer any del projecte, l’alumnat participant realitzarà una recerca de la situació legal de la protecció mediambiental. També buscaran informació sobre els punts forts i dèbils del seu centre educatiu i de la seva ciutat / país respecte la protecció mediambiental. La recerca inclourà els següents apartats:

  1. Consum i reciclatge
  2. Contaminació i canvi climàtic
  3. Consciència del cosnum a l’escola. Compres sostenibles i hàbits de consum.

Durant la primera trobada d’alumnes que es realitzarà del 9 al 13 de març de 2020 a Bratislava, l’alumnat treballarà amb grups internacionals formats per un noi o noia de cada país. En aquests grups, hauran de comparar els resultats obtinguts i hauran de generar noves idees, relacionades amb la protecció mediambiental, aplicables a qualsevol dels centres educatius que participen al projecte. Entre totes les propostes que es realitzin, l’alumnat de cada país n’haurà d’escollir una i intentar-la aplicar al seu centre educatiu.

Al mes d’octubre del 2020 el nostre centre tindrà la sort de rebre la visita i acollir al professorat dels altres països per tal de realitzar activitats formatives i preparar de manera conjunta la trobada final d’alumnes que es realitzarà al mes d’abril/maig de 2021.

 Aquesta reunió final amb alumnes de tots els països (6 alumnes per centre) es realitzarà a la ciutat alemanya de Bottrop i l’alumnat explicarà els resultats obtinguts amb les seves iniciatives i elaborarà materials per a donar-les a conèixer.

Per a la realització d’aquest projecte Erasmus+, el departament de l’àrea de FOL i el departament d’Informàtica col·laboren per adaptar part dels objectius del programa dintre del currículum d’alguns mòduls del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Projecte Erasmus+ 2016-2019

KA2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Títol: Creative Entrepreneurship in the Field of Leisure Activities in a European Context

Web linkhttps://sites.google.com/site/bbberasmus16/home

Centres participants:

Berufskolleg der Stadt Bottrop. Bottrop. Germany

Obchodná akadémia. Bratislava. Slovakia

Institut La Guineueta. Barcelona. Spain

Descripció del projecte:

El projecte ‘Creative Entrepreneurship in the Field of Leisure Activities in a European Context’  pretén portar els alumnes a desenvolupar idees de negoci en el camp de les activitats del lleure en un context europeu.

En el projecte hi participen 3 instituts de formació profesional de diferents països europeus i amb aquest projecte volem motivar els alumnes a tirar endavant idees emprenedores i innovadores que puguin millorar les seves expectatives professionals.El projecte també pretén que l’alumnat estigui millor preparat per desenvolupar la seva carrera profesional en un context europeu, millorant, entre d’altres aspectes, el nivel de llengua anglesa de l’alumnat.

El projecte té una durada de 3 cursos acadèmics i hi estarà directament implicat l’alumnat del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes de les 3 properes promocions.

Durant el curs 16/17 es s’elaborarà el pla d’empresa per a una idea de negoci innovadora proposada per l’alumnat després d’un procés de recerca en el seu propi país. El curs 17/18 es centrarà en el màrketing utilitzant mitjans de comunicació socials o altres mètodes innovadors per promocionar el seu negoci, generant com a resultat una página de facebook, un video de youtube… El curs 18/19 es tancarà el projecte analitzant les diferències existents entre els diferents països i que fan que el màrketing s’hagi d’ajustar a les necessitats dels grups als qui va dirigit el negoci. Com a resultat del 3r curs acadèmic s’elaborarà un producte de màrketing per tal de promocionar el negoci d’acord amb les necessitats i preferències dels clients de cada país: un poster, un flyer o un mailing.

Cada curs es farà una trobada d’alumnat dels tres centres participants en un dels tres països. En aquestes trobades hi participaran 10 alumnes de cada centre, seleccionats entre els grups participants en el projecte, que treballaran conjuntament en tasques del projecte i en l’elaboració del producte final del projecte. Durant el curs, i abans de la trobada anual amb els altres centres, els estudiants dels grups implicats en el projecte desenvoluparan i prepararan l’aspecte del projecte en què toca centrar-se cada curs acadèmic per tal que a la trobada anual es pugui elaborar el producte final del curs acadèmic.

La llengua de treball del projecte será l’anglès.


El departament de l’àrea de FOL col·labora amb el departament d’Informàtica en el projecte Erasmus + que té una durada de 3 anys. Així els  dies 25, 26 i 27 d’abril el departament juntament amb el departament d’informàtica ha organitzat i participarà en les activitats del meeting que tindrà lloc a Barcelona i on els participants dels tres països ens trobarem. Durant 3 dies alguns alumnes del CFGM d’SMX en conjunt amb alumnes alemanys i eslovacs participaran en un challenger i en activitats d’oci com una gimcana, un taller de circ i una ruta molt original per el barri antic de Barcelona.


Results of project meeting in Bottrop November 2016  

Fotos


Results of project meeting in Barcelona April 2017  


CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF LEISURE ACTIVITIES 


Fotos de la trobada


Results of project meeting in Bratislava November 2017 

Fotos

 

 

Video Bratislava 2018

Video Erasmus+ (Barcelona 2017 – Barcelona 2018)     

Video Bottrop 2019

Fotos Bottrop