Oferta de places del Servei d’Assessorament i Reconeixement per al període Gener-Juny de 2017

5 places per a cadascun dels següents cicles:
————————————————————
  • Automoció
  • Farmàcia i parafarmàcia
  • Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • Cures Auxiliar Infermeria
  • Electromecànica de vehicles
  • Carroseria