Transport Sanitari de Catalunya, SLU ha donat un vehicle sanitari en el marc de col·laboració existent des d´abril de 2011 entre l´Institut de La Guineueta i Transport Sanitari de Catalunya (TSC).

L’acte oficial del lliurament del vehicle s’ha celebrat a l´Institut de La Guineueta aquest dilluns 15 de gener, amb la presència dels representants d´ambdues institucions, així com del Departament d´Ensenyament i del Consorci d´Educació de Barcelona.

Des de l´inici de la col·laboració, TSC ha facilitat llocs en pràctiques a l’alumnat que estudia el cicle d’Emergències Sanitàries, algunes d´elles incorporades finalment a la plantilla de l´empresa. L´Institut de La Guineueta ha prestat els seus serveis en tot el relatiu a la funció d´assessorament i reconeixement, i en la tasca docent per formar a el personal tècnic assistencial, per a l´obtenció del cicle formatiu de grau mitjà en Emergències Sanitàries, mitjançant diferents mesures flexibilitzadores, que faciliten l´accés del personal treballador a la formació reglada.

 

L´Institut de La Guineueta, primer centre de Catalunya en impartir el Cicle formatiu de grau mitjà en Emergències Sanitàries, compta amb personal professional de l´educació, coneixedor, implicat i experimentat en l´àmbit assistencial que dóna resposta a les necessitats de formació de l´alumnat no treballador i de requalificació del personal professional del sector de les emergències sanitàries.

 

Aquesta col·laboració s’emmarca dins el compromís de TSC de de potenciar en tot moment la col·laboració i implicació amb els centres de formació, afavorint, des del principi, les sinèrgies i les relacions de llarg recorregut en benefici dels centres, de l´alumnat, del personal treballador i de la societat en general.