Durant la Setmana Tècnica ens visita el Punt Verd Mòbil Escolar, PVME

Dins de la Setmana de Jornades Tècniques hem programat des del Cicle de Salut Ambiental i amb la participació dels alumnes de 2n, la visita del vehicle del Punt Verd Mòbil Escolar.

Els objectius que es pretenen amb aquesta activitat són entre d’altres: conèixer el funcionament dels Punts Verds, ajudar a reduir la fracció Resta dels residus municipals, ajudar a augmentar els hàbits per Reduir/Reutilitzar/Reciclar els residus municipals.

Informeu-vos de quins són els residus que cal portar al Punt Verd Mòbil Escolar i participeu fent la vostra aportació: Punt Verd Mòbil Escolar, davant del Centre, Dijous 8 de febrer, de 14:50 a 17:10 hores.

Febrer 5, 2018

Etiquetes: ,