El passat dimarts 20 de febrer de 2018 els alumnes d’Electromecànica de Vehicles visitaren el Port de Barcelona dins el marc d’Empresa i Iniciativa Emprenedora amb la col.laboració de Barcelona Activa i el Museu Marítim de Barcelona, com a sector potencial per trobar sortida professional alternativa, atesa l’heterogeneitat de perfils que intervienen al voltant de l’activitat portuària.
Especials agraïments al tècnic de manteniment i el capità que van complementar amb explicacions tècniques la visita prevista.