Lista definitiva d’admessos i esclosos a la fase d’assessorament 
Sol-licitud de reclamació