El Punt Verd Mòbil Escolar

El Punt Verd Mòbil Escolar ens visita durant la setmana de les II Jornàdes Tècniques.

El proper dimarts a partir de les 14:50h i fins a les 17:10h, en visitarà el Punt Verd Mòbil Escolar (PVME) com a activitat programada dins del crèdit de Residus Sòlids i Medi Construït al Cicle de Salut Ambiental.

Aquesta visita a més, la programem dins la setmana de les II Jornades Tècniques al Institut, amb l’objectiu de compartir l’ús, coneixement i aprenentatge d’una de les vies clau de recollida selectiva per al reciclatge, necessària i propera a nosaltres, els Punts Verds.

Convidem a tothom a  participar amb diferents opcions:

–        Apropant-vos al camió i conèixer de primera mà el funcionament d’aquest sistema de recollida selectiva.

o   De forma individual

o   Amb els vostres alumnes,

–        Aportant residus que tingueu pendents d’eliminar als vostres departaments, laboratoris, tallers, … que segur que en teniu, si aquest són a la llista de residus admesos pels Punts Verds Mòbils,

o   Els podeu portar vosaltres mateixos,

o   Si no us va bé, ens aviseu i els alumnes de 2n de Salut Ambiental passaran i faran ells mateixos la recollida.

La recollida també inclou alguns residus especials que podem tenir pels laboratoris, aules, tallers, de Sanitat, Automoció, Informàtica, etc.  Per informar-vos sobre els tipus de residus que es poden portar, s’han penjat cartells informatius pels passadissos del centre. També, els mateixos alumnes estaran encantats de  informar-vos personalment.

Cal recordar que tots els residus que no es separin correctament, aquells que no pertanyin a les cinc fraccions de la recollida municipal que ja coneixem, i que no es portin als Punts Verds, aniran a parar a la fracció Resta o Rebuig. Això comporta la seva eliminació per la via de la incineració o depòsit en un abocador, desaprofitant així els recursos materials i energètics que encara tenen.

Febrer 7, 2019

Etiquetes: