Proves accés als CFGM

CALENDARI PROVES ACCÈS 2019

            PROVA ACCÈS ALS CFGM

INSCRIPCIÓ (TELEMÀTICA) 15 març (9 h) a 25 març
ÚLTIM DIA DE PAGAMENT DE LA TAXA 26 març  (abans de 22 h)
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A L’INSTITUT 5 a 26 abril
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS A partir 4 abril
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS A partir 29 abril
REALITZACIÓ DE LA PROVA 8 maig ( a partir 16 h) Cal presentar-se mitja hora abans
QUALIFICACIONS PROVISIONALS  A partir 20 maig
QUALIFICACIONS DEFINITIVES A partir 27 maig
Març 1, 2019