Rebuda grups Setembre 2019

Calendari i horari de rebuda dels grups:

REBUDA GRUPS SETEMBRE 2019

12 DE SETEMBRE

HORA GRUP
11:45 PRIMER CURS DE :  CARROSSERIA, PRIMER SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
12:15 PRIMER CURS DE :  GESTIÓ ADMINISTRATIVA , ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS, EMERGÈNCIES SANITÀRIES
12:45 PRIMER CURS DE :  CURES AUXILIXARS D’INFERMERIA, FARMÀCIA
13:15 SEGONS CURS DE : GESTIÓ ADMINISTRATIVA, CARROSSERIA, ELECTROMECÀNICA, INFORMÀTICA
13:45 SEGONS DE CURES AUXILIARS DE CLINICA, FARMÀCIA, EMERGÈNCIES SANITÀRIES
15:00 PRIMER  CURES AUXILIARS D’INFERMERIA, EMERGÈNCIES SANITÀRIES, ELECTROMECÀNICA
15:30 SEGON CURS DE : CURES AUXILIARS D’INFERMERIA, EMERGÈNCIES I ELECTROMECÀNICA

DIA 18 DE SETEMBRE

HORA GRUP
10:00 PRIMER I SEGON CURS DE LABORATORI
17:00 PRIMER CURS DE . ADMINISTRACIÓ I FINANCES, AUTOMOCIÓ, ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN LA XARXA,
17:15 SEGON  CURS DE ADMINISTRACIÓ I FINANCES, AUTOMOCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN LA XARXA
17:30 PRIMER CURS DE : ANATOMIA PATOLOGICA, DIETÈTICA, SALUT AMBIENTAL
17:45 SEGON CURS : ANATOMIA PATOLOGICA, DIETÈTICA, SALUT AMBIENTAL
18:00 PRIMER CURS : LABORATORI, DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
18:15 SEGON CURS : LABORATORI

 PREFECTURA D’ESTUDIS

Juliol 11, 2019