Museu d’Història de Barcelona

El segon curs de Salut Ambiental visita el Museu d’Història de Barcelona.

El passat més de gener els alumnes de 2n de Salut Ambiental van estar al MUHBA fent la visita Barcino, els orígens de la ciutat. Dins del crèdit Residu Sòlid i Medi Construït es tracta sobre l’organització les nostres ciutats i de com han evolucionat des dels seus orígens. És important conèixer com organitzem el nostre entorn, com vivim i quins són el reptes que ens plantegen les ciutats del futur.

Febrer 12, 2020