Logo assessorament

Notícies

 

Sol·licitud del Servei d’Assessorament (Febrer – Juny 2018)
Dates per fer la sol·licitud: del 29 de Gener al 09 de Febrer de 2018, ambdós inclosos.
Com es fa la sol·licitud?
Descarregant-vos i omplint el document de sol·licitud que teniu adjunt aquí. Un cop omplert, l’heu de dur a Secretaria del centre en el termini establert.

 

Publicació de llistes d’admesos i reunió informativa
  • A partir del 12/02/2018 sortiran les llistes provisionals dels candidats admesos.
  • Entre el 12/02/18 i el 15/02/18 es poden fer reclamacions sobre la llista provisional (full de reclamacions el trobareu a baix).
  • A partir del 16/02/2018 sortiran les llistes definitives dels candidats admesos.
  • El dimarts dia 20/02/2018 a les 19:00 hi haurà la reunió informativa a partir de la qual cada candidat admès serà assignat a un assessor. A partir d’aquest punt, l’assessor l’informarà de tota la documentació que cal aportar (entre aquesta, es troba l’historial laboral, certificats d’empresa, etc.).
Pagament

A l’hora de fer el pagament, cal posar com a concepte “Nom i Cognoms – Assessorament”.

 

Informació sobre el Servei d’Assessorament

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Aquest servei té un preu públic de 60 € si es fa en centres públics del Departament d’Ensenyament.

Des de l’Institut La Guineueta oferim el servei d’Assessorament per als següents cicles formatius, amb 5 places per a cada cicle:

Places
Família:  Sanitat
CFGM Farmàcia i parafarmàcia Codi: CFPM SA20
CFGM Cures auxiliars d’infermeria Codi: CFPM 1601
CFGM Emergències Sanitàries Codi: CFPM
Família: Transport i manteniment de vehicles
CFGM Carrosseria Codi: CFPM TM20
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils Codi: CFPM TM10
CFGS Automoció Codi: CFPS TMA0
Família: Informàtica
CFGM SMX
CFGM ASIX

Correu d’Assessorament: assessorament@inslaguineueta.cat

Full de reclamacions  wordlogo

 

Per a més informació, fer un clic aquí.

 Notícies