Logo reconeixement

Un cop passada la fase d’assessorament, l’aspirant si ho creu oportú, pot passar a la fase de reconeixement, en la qual davant d’un tribunal se li valida la seva experiència professional d’acord amb allò que li ha proposat el seu assessor/a o bé d’allò que l’aspirant creu que se li pot reconèixer.

El preu públic per aquesta fase són 18 euros per UF (Cicles LOE) o 40 euros per crèdit (cicles LOGSE).

Full de reclamacions de la llista provisional d’admesos al Servei de Reconeixement  wordlogo

Reclamació als resultats finals del reconeixement wordlogo

Notícies