Notícies Sanitat

El passat 20 de desembre, els alumnes de 2n de Cicle Formatiu de Grau Superior en Salut Ambiental van visitar el Museu d’Història de Barcelona, MUHBA.

Dins del crèdit 5 de Residus Sòlids i Medi Construït, estudien la planificació i els usos del sòl, i de com fem ús del medi urbà, de com l’estructurem i establim les infraestructures i els equipaments a les nostres ciutats des de l’antiguitat.

Durant la visita, van repassar la història de la ciutat antiga fins als primers temps medievals, desgranada al llarg d’un itinerari guiat per les restes arqueològiques. Durant l’itinerari van veure l’estructura urbanística de la ciutat i alguns aspectes de la vida urbana en l’època romana.

Transport Sanitari de Catalunya, SLU ha donat un vehicle sanitari en el marc de col·laboració existent des d´abril de 2011 entre l´Institut de La Guineueta i Transport Sanitari de Catalunya (TSC).

L’acte oficial del lliurament del vehicle s’ha celebrat a l´Institut de La Guineueta aquest dilluns 15 de gener, amb la presència dels representants d´ambdues institucions, així com del Departament d´Ensenyament i del Consorci d´Educació de Barcelona.

Des de l´inici de la col·laboració, TSC ha facilitat llocs en pràctiques a l’alumnat que estudia el cicle d’Emergències Sanitàries, algunes d´elles incorporades finalment a la plantilla de l´empresa. L´Institut de La Guineueta ha prestat els seus serveis en tot el relatiu a la funció d´assessorament i reconeixement, i en la tasca docent per formar a el personal tècnic assistencial, per a l´obtenció del cicle formatiu de grau mitjà en Emergències Sanitàries, mitjançant diferents mesures flexibilitzadores, que faciliten l´accés del personal treballador a la formació reglada.

 

L´Institut de La Guineueta, primer centre de Catalunya en impartir el Cicle formatiu de grau mitjà en Emergències Sanitàries, compta amb personal professional de l´educació, coneixedor, implicat i experimentat en l´àmbit assistencial que dóna resposta a les necessitats de formació de l´alumnat no treballador i de requalificació del personal professional del sector de les emergències sanitàries.

 

Aquesta col·laboració s’emmarca dins el compromís de TSC de de potenciar en tot moment la col·laboració i implicació amb els centres de formació, afavorint, des del principi, les sinèrgies i les relacions de llarg recorregut en benefici dels centres, de l´alumnat, del personal treballador i de la societat en general.

Alumnat de CAI i Electromecànica han assistit a uns tallers interactius científic-socials sobre Ciència i Convivència: comprendre el nostre entorn per sobreviure en una societat canviant. 

En els s’explica com la diversitat, els canvis i les migracions, són algunes de les estratègies evolutives que han demostrat els seus avantatges en la natura, i com aquest coneixement afavoreix la cohesió social. Es destaca el paper de la dona en la investigació d’avantguarda a Catalunya per tal de trencar amb estereotips de gènere erronis.

Els tallers van estar a càrrec de La Ciència Al Teu món. Es tracta d’ un col·lectiu format per científics d’importants centres de recerca de Barcelona i professionals de la comunicació i la didàctica, amb el compromís personal de fomentar la cultura científica en la societat a través de la promoció de valors com el pensament crític, el raonament i el respecte per l’evidència.

A través del coneixement i l’evidència científica, LCATM vol contribuir a la construcció d’una societat més justa, amb igualtat d’oportunitats i lliure d’estereotips. Una societat que permeti als seus joves aspirar a la realització personal i professional, independentment del seu gènere, origen o condició social.

El passat 19 d’octubre l’alumnat de 2n de Salut Ambiental i de Dietètica assistiren al monogràfic “Entrevista de Feina” de Barcelona Activa, Porta 22.

En aquest activitat la tècnica de BCN Activa Leire Flores va explicar les estratègies necessàries per realitzar una bona entrevista de feina i els aspectes que s’han de tenir en compte en una entrevista com, per exemple, els comportaments correctes i incorrectes.

Els alumnes de 2n del cicle de Salut Ambiental visiten l’abocador clausurat de La Vall d’en Joan i l’Ecopar 3 de Sant Adrià de Besòs.

Durant el passat mes de maig i durant les activitats de finalització del crèdit Residus Sòlids i Medi Construït, els alumnes de 2n curs del CFGS de Salut Ambiental van visitar l’abocador clausurat de La Vall d’en Joan, al Garraf, i l’Ecoparc 3 de Sant Adrià del Besòs. Al primer, van poder observar com es gestiona un abocador de residus un cop clausurat i l’impacte que qualsevol abocador pot provocar sobre el nostre entorn. A l’Ecoparc, la visita incloïa La planta de tractament biomecànic de la fracció grisa dels residus sòlids urbans, i la planta de valorització energética, més coneguda com incineradora de residus.

L’Institut La Guineueta ha participat en la IV jornada de cloenda del Programa d’Assessorament a les persones i les empreses del Departament d’ensenyament, amb la bona pràctica “Noves estratègies i metodologies competencials”.
Aquesta bona pràctica fa referència a les estratègies i metodologies (flipped classroom, gamificació, storytelling, visual thinking i design thinking) que s’han realitzat durant aquest curs acadèmic en els mòduls professionals de FOL, EIE i RAT dels CFGS de Salut ambiental, Dietètica i Electromecànica i que han realitzat les professores Alba Orteu i Rut Teruel.
L’objectiu d’aquestes ha sigut augmentar la motivació de l’alumnat, fomentar la seva creativitat i fer-lo partícep del seu propi procés d’aprenentatge.