Notícies Sanitat

El proper dimarts 24 d’abril a partir de les 15 hores, es farà un exercici pràctic d’un IMV (Incident de Múltiples Víctimes) a l’institut.

Consisteix a simular una emergència i la conseqüent actuació de l’alumnat del CF Emergències Sanitàries i Personal Sanitari. Pensem que serà una oportunitat magnífica perquè l’alumnat pugui participar en una situació molt similar al que poden trobar-se en la seva pràctica professional.

L’any passat es va realitzar un simulacre semblant, i aprofitem per passar-vos l’enllaç d’aquest breu vídeo per si voleu veure de què es tracta:

https://www.youtube.com/watch?v=VTWWjgcnQuY

Gràcies per la vostra col·laboració!

Equip docent d’Emergències Sanitàries

Departament de Sanitat

Visita d’alumnes de primer i segon de dietètica i  alumnes de segon de salut ambiental a l’Àrea de Guissona.

Hem vist les instal.lacions d’envasat de la carn i dels plats cuits, el magatzem intel.ligent i l’envasament de fruita.

Dins de la Setmana de Jornades Tècniques hem programat des del Cicle de Salut Ambiental i amb la participació dels alumnes de 2n, la visita del vehicle del Punt Verd Mòbil Escolar.

Els objectius que es pretenen amb aquesta activitat són entre d’altres: conèixer el funcionament dels Punts Verds, ajudar a reduir la fracció Resta dels residus municipals, ajudar a augmentar els hàbits per Reduir/Reutilitzar/Reciclar els residus municipals.

Informeu-vos de quins són els residus que cal portar al Punt Verd Mòbil Escolar i participeu fent la vostra aportació: Punt Verd Mòbil Escolar, davant del Centre, Dijous 8 de febrer, de 14:50 a 17:10 hores.

El passat 20 de desembre, els alumnes de 2n de Cicle Formatiu de Grau Superior en Salut Ambiental van visitar el Museu d’Història de Barcelona, MUHBA.

Dins del crèdit 5 de Residus Sòlids i Medi Construït, estudien la planificació i els usos del sòl, i de com fem ús del medi urbà, de com l’estructurem i establim les infraestructures i els equipaments a les nostres ciutats des de l’antiguitat.

Durant la visita, van repassar la història de la ciutat antiga fins als primers temps medievals, desgranada al llarg d’un itinerari guiat per les restes arqueològiques. Durant l’itinerari van veure l’estructura urbanística de la ciutat i alguns aspectes de la vida urbana en l’època romana.

Transport Sanitari de Catalunya, SLU ha donat un vehicle sanitari en el marc de col·laboració existent des d´abril de 2011 entre l´Institut de La Guineueta i Transport Sanitari de Catalunya (TSC).

L’acte oficial del lliurament del vehicle s’ha celebrat a l´Institut de La Guineueta aquest dilluns 15 de gener, amb la presència dels representants d´ambdues institucions, així com del Departament d´Ensenyament i del Consorci d´Educació de Barcelona.

Des de l´inici de la col·laboració, TSC ha facilitat llocs en pràctiques a l’alumnat que estudia el cicle d’Emergències Sanitàries, algunes d´elles incorporades finalment a la plantilla de l´empresa. L´Institut de La Guineueta ha prestat els seus serveis en tot el relatiu a la funció d´assessorament i reconeixement, i en la tasca docent per formar a el personal tècnic assistencial, per a l´obtenció del cicle formatiu de grau mitjà en Emergències Sanitàries, mitjançant diferents mesures flexibilitzadores, que faciliten l´accés del personal treballador a la formació reglada.

 

L´Institut de La Guineueta, primer centre de Catalunya en impartir el Cicle formatiu de grau mitjà en Emergències Sanitàries, compta amb personal professional de l´educació, coneixedor, implicat i experimentat en l´àmbit assistencial que dóna resposta a les necessitats de formació de l´alumnat no treballador i de requalificació del personal professional del sector de les emergències sanitàries.

 

Aquesta col·laboració s’emmarca dins el compromís de TSC de de potenciar en tot moment la col·laboració i implicació amb els centres de formació, afavorint, des del principi, les sinèrgies i les relacions de llarg recorregut en benefici dels centres, de l´alumnat, del personal treballador i de la societat en general.

Alumnat de CAI i Electromecànica han assistit a uns tallers interactius científic-socials sobre Ciència i Convivència: comprendre el nostre entorn per sobreviure en una societat canviant. 

En els s’explica com la diversitat, els canvis i les migracions, són algunes de les estratègies evolutives que han demostrat els seus avantatges en la natura, i com aquest coneixement afavoreix la cohesió social. Es destaca el paper de la dona en la investigació d’avantguarda a Catalunya per tal de trencar amb estereotips de gènere erronis.

Els tallers van estar a càrrec de La Ciència Al Teu món. Es tracta d’ un col·lectiu format per científics d’importants centres de recerca de Barcelona i professionals de la comunicació i la didàctica, amb el compromís personal de fomentar la cultura científica en la societat a través de la promoció de valors com el pensament crític, el raonament i el respecte per l’evidència.

A través del coneixement i l’evidència científica, LCATM vol contribuir a la construcció d’una societat més justa, amb igualtat d’oportunitats i lliure d’estereotips. Una societat que permeti als seus joves aspirar a la realització personal i professional, independentment del seu gènere, origen o condició social.

El passat 19 d’octubre l’alumnat de 2n de Salut Ambiental i de Dietètica assistiren al monogràfic “Entrevista de Feina” de Barcelona Activa, Porta 22.

En aquest activitat la tècnica de BCN Activa Leire Flores va explicar les estratègies necessàries per realitzar una bona entrevista de feina i els aspectes que s’han de tenir en compte en una entrevista com, per exemple, els comportaments correctes i incorrectes.