CFGS DAW-Bioinformàtica (Nou)

Logo informacio

Títol:

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web, perfil Bioinformàtica

Competències:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per assistir els investigadors en la consulta, modificació i gestió d’informació emmagatzemada en bases de dades mèdiques, biològiques i químiques, utilitzar les eines i aplicacions informàtiques relacionades amb les ciències òmiques i amb el disseny de nous fàrmacs.

Durada:

2000 hores

De què treballaràs?

 • Tècnic superior en programació web.
 • Tècnic superior en programació multimèdia.
 • Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions en entorns web.
 • Tècnic superior de desenvolupament d’aplicacions bioinformàtiques.
 • Tècnic superior de suport a la recerca.
 • Gestor de dades biològiques.
 • Community and social media manager.
 • Tècnic superior en anàlisi de posicionament web.
 • Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions en projectes de recerca i desenvolupament en l’àmbit dels sectors bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.

On treballaràs?

A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

Què estudiaràs?

Mòduls

Curs Mòdul Nom Hores
1 M1 Sistemes informàtics 165
1 M2 Bases de dades 198
1,2 M3 Programació 264
2 M4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 99
2 M5 Entorns de desenvolupament 66
2 M6 Desenvolupament web en entorn client 99
2 M7 Desenvolupament web en entorn servidor. 132
2 M8 Desplegament d’aplicacions web 66
1 M9 Disseny d’interfícies web 99
1 M10 Formació i orientació laboral 99
2 M11 Empresa i iniciativa emprenedora 66
2 M12 Projecte de desenvolupament d’aplicacions web orientat a la bioinformàtica 66
2 M13 Formació en centres de treball 317
1,2 M14 Bioinformàtica 264

Quins estudis pots fer després?

Un altre CFGS o qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Altres CFGS de la mateixa família professional són:

 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Administració de sistemes informàtics

En cas de voler cursar un altre CFGS de la mateixa família professional, tens l’opció de fer-ho en un centre que ofereixi la distribució curricular del 2×3. En aquest cas pots obtenir el segon títol en només un curs acadèmic.