Descripció

descripció

El Departament Administratiu forma part de l’Institut la Guineueta des de la seva creació. Durant aquests anys s’han impartit amb continuïtat els títols de la família Administrativa, primer com a Formació Professional Administrativa de primer i segon grau, i actualment com Gestió Administrativa LOE i Administració i Finances LOE

Oferta de títols:

 • Tècnic o tècnica en gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari
 • Tècnic o tècnica superior en administració i finances

Aquest curs iniciem un nou projecte proposat pel Departament d’Educació, l’adaptació del cicle mitjà de gestió administrativa a l’àmbit sanitari.
Començarem també en aquest mateix cicle, a realitzar pràctiques en empresa en la modalitat DUAL en empreses de l’àmbit sanitari.

 

Directori

directori

 • Bazo, Pedro
 • Catà, Dolors – Tutora 2M  – Tutora FCT 2M
 • Chaler, Mariema Manteniment de centres
 • Clemente, César
 • González, María Pilar – Tutora 2K-Tutora FCT 2K – Cap de Departament
 • González, Modesto – Manteniment aules administratives
 • González, Sergi – Tutor 1K
 • Julve, Ferran – Tutor 1M
 • Morillas, Antonio

 

Màtèries

matèries

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Primer curs:

 • Mòdul professional 1:   Comunicació i atenció al client – 132 h.
 • Mòdul professional 2:   Gestió de la documentació jurídica i empresarial – 99h
 • Mòdul professional 3:   Procés integral de la activitat comercial – 264 h
 • Mòdul professional 4:   Recursos humans i responsabilitat social corporativa – 66 h
 • Mòdul professional 5:   Ofimàtica i procés de la informació – 165 h
 • Mòdul professional 6:   Anglès – 132 h
 • Mòdul professional 7:   Gestió de recursos humans – 99 h

Segon curs

 • Mòdul professional 8:   Gestió financera-  165 h
 • Mòdul professional 9:   Comptabilitat i fiscalitat – 198 h
 • Mòdul professional 10:   Gestió logística i comercial – 99 h
 • Mòdul professional 11:   Simulació empresarial – 99 h
 • Mòdul professional 12:   FOL – 99 h
 • Mòdul professional 13:   Projecte d’administració i finances – 33 h
 • Mòdul professional 14:   Formació en centres de treball – 35 h

 

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA A L’ÀMBIT SANITARI (SISTEMA DUAL)

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Aquesta competència es veurà complementada en el currículum de Gestió administrativa orientat a l’àmbit sanitari amb l’especialització en activitats de suport a la gestió de la documentació, acolliment i atenció al client /usuari, dins d’un entorn sanitari.

 

Aquest any iniciem el nou cicle en el primer curs:

 • Mòdul professional 01: Comunicació empresarial i atenció al client – 99 hores
 • Mòdul professional 02: Operacions administratives de compravenda – 99 hores
 • Mòdul professional 04: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria – 99 hores
 • Mòdul professional 05: Tècnica comptable – 99 hores
 • Mòdul professional 07: Tractament informàtic de la informació – 231 hores
 • Mòdul professional 09: Anglès – 99 hores
 • Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral – 33 hores
 • Mòdul professional 14: Operacions administratives de gestió sanitària  – 99 hores
 • Mòdul professional 15: Informació de suport per a la realització de proves i serveis complementaris – 66 hores

 

Segon curs:

 • Mòdul professional 04: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria – 66 hores
 • Mòdul professional 06: Tractament de la documentació comptable – 99 hores
 • Mòdul professional 07: Tractament informàtic de la informació – 99 hores
 • Mòdul professional 08: Operacions administratives de suport – 66 hores
 • Mòdul professional 09: Anglès – 99 hores
 • Mòdul professional 10: Empresa i Administració – 165 hores
 • Mòdul professional 11: Empresa a l’aula – 132 hores
 • Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral – 99 hores
 • Mòdul professional 13: Formació en centres de treball – 350 hores

 

Empreses col·laboradores en la formació en centres de treball:

logos logo2primero segundo