Administració

Descripció

descripció

El Departament Administratiu forma part de l’Institut la Guineueta des de la seva creació. Durant aquests anys s’han impartit amb continuïtat els títols de la família Administrativa, primer com a Formació Professional Administrativa de primer i segon grau, i actualment com Gestió Administrativa LOE i Administració i Finances LOE

Oferta de títols:

 • Tècnic o tècnica en gestió administrativa, dual
 • Tècnic o tècnica superior en administració i finances

Directori

directori

 • Chaler, Mariema Manteniment de centres
 • Clemente, César – Tutor 1M
 • González, María Pilar – Tutora 2K-Tutora FCT-DUAL 2K – Cap de Departament
 • González, Modesto – Manteniment aules administratives
 • González, Sergi – Tutor 2M Tutor FCT 2M
 • Guasch, Antón
 • Morillo, Antonio – Tutor 1K
 • Pérez, José Manuel
 • Ripoll, Lorena

Màtèries

matèries

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Primer curs:

  • Mòdul professional 1:   Comunicació i atenció al client – 132h.
  • Mòdul professional 2:   Gestió de la documentació jurídica i empresarial – 99h
  • Mòdul professional 3:   Procés integral de la activitat comercial – 264h
  • Mòdul professional 4:   Recursos humans i responsabilitat social corporativa – 66h
  • Mòdul professional 5:   Ofimàtica i procés de la informació – 165h
  • Mòdul professional 6:   Anglès – 132h
 • Mòdul professional 7:   Gestió de recursos humans – 99h

Segon curs

  • Mòdul professional 8:   Gestió financera-  165h
  • Mòdul professional 9:   Comptabilitat i fiscalitat – 198h
  • Mòdul professional 10:   Gestió logística i comercial – 99h
  • Mòdul professional 11:   Simulació empresarial – 99h
  • Mòdul professional 12:   FOL – 99h
  • Mòdul professional 13:   Projecte d’administració i finances – 33h
  • Mòdul professional 14:   Formació en centres de treball – 350h

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (SISTEMA DUAL)

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Primer curs:

 • Mòdul professional 01: Comunicació empresarial i atenció al client – 99 hores
 • Mòdul professional 02: Operacions administratives de compravenda – 132 hores
 • Mòdul professional 05: Tècnica comptable – 132 hores
 • Mòdul professional 07: Tractament informàtic de la informació – 231 hores
 • Mòdul professional 08: Operacions administratives de suport – 55 hores
 • Mòdul professional 09: Anglès – 99 hores
 • Mòdul professional 10: Empresa i Administració – 165 hores
 • Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral – 75 hores

Segon curs:

 • Mòdul professional 03: Operacions administratives de Recursos Humanos – 99 hores
 • Mòdul professional 04: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria – 132 hores
 • Mòdul professional 06: Tractament de la documentació comptable – 86 hores
 • Mòdul professional 11: Empresa a l’aula – 33 hores
 • Mòdul professional 13: Formació en centres de treball – 350 hores
 • Mòdul Dual

Empreses col·laboradores en la formació en centres de treball:

logos logo2primero segundo