Idioma modern

Descripció  

descripció

El Departament d’Idiomes imparteix les matèries de llengua anglesa i francesa.

L’anglès és la primera llengua estrangera obligatòria en tota l’ESO, el Batxillerat i en alguns cicles formatius de grau mitjà i superior i al curs d’ accés a grau superior (CAS).

El francés s’imparteix com a crèdit optatiu a 2n, 3r i 4t d’ESO.

Directori 

directori

  • Roberto Adrada: Professor d’Anglès a ESO i BAT. Cap de Departament. Tutor BAT1Y. Extraescolars.
  • Aida López: Professora d’Anglès a CCFF.
  • Neus Cros: Professora d’Anglès a ESO i BAT. Tutora de 1A. Coordinadora de Primer ESO. Projecte Erasmus
  • Anzhela Polonska: Professora d’Anglès a ESO. Tutora 4B
  • Jose Luis Alcaide: Professor de Francès i Castellà a ESO.
  • Carolina Serna: professora d’Anglès a CCFF.
  • Shoshana Pryor: Auxiliar de Conversa a ESO i BAT.
  • Stephanie Silva: Auxiliar de Conversa a ESO i BAT.

  Màtèries

  matèries

  • Anglès a ESO i BAT.
  • Anglès Tècnic a CCFF Grau Mig: Carrosseria, Electromecànica, Informàtica SMX, Gestió Administrativa i Emergències Sanitàries.
  • Anglès Tècnic a CCFF Grau Superior: Administratiu.

  Activitats

   activitats

  • Auxiliar de Conversa: dues hores a la setmana a cada grup de la ESO i BAT per a un total de 25 hores.
  • Participació als concursos THE FONIX i The BIG CHALLENGE.
  • Projecte E-twinning a ESO i BAT
  • Projecte Erasmus a 4t ESO
  • Col·laboració amb projecte CLIL a 3r ESO A, àrea de Ciències Naturals.
  • Participació al Programa Experimental de Certificació De Nivell en Llengua Estrangera en col·laboració amb la EOI Vall d’Hebrón.
  • Sortides i activitats per fomentar l’ús de la llengua Anglesa entre l’alumnat: YOMO; A Day In The City;English Theatre…and many others.