Castellà

Descripció

descripció

El Departament de castellà imparteix la matèria de llengua castellana a l’ESO i al Curs d’Accés al Grau Superior, de llengua i literatura castellana al Batxillerat i la matèria optativa de literatura castellana a 2n de Batxillerat.

 

Directori

directori

  • Marisol Lama: tutora de 2n d’ESOB i professora de castellà de 1r i 2n ESOC, de la matèria optativa de 1r d’ESO, de 2n d’ESO i del Curs d’Accés al Grau Superior.
  • Sara Vicent: tutora de 4t d’ESOA i professora de castellà de 3r i 4t d’ESO, i de la matèria optativa de literatura castellana a 2n de Batxillerat.
  • Carmen Izquierdo: tutora de 2n de Batxillerat, Coordinadora de Batxillerat i Cap de Departament. Professora de castellà de 1r d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat.

 

Màtèries

matèries

  • Llengua castellana a 1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO.
  • Llengua castellana i literatura a 1r i 2n de Batxillerat.
  • Literatura castellana de 2n de Batxillerat.
  • Lengua castellana al Curs d’Accés a Grau Superior.

 

Activitats 

activitats

Sortides al cine i al teatre segons oferta.