Ciències de la naturalesa

Descripció

descripció

El Departament de Ciències de la Naturalesa  imparteix les matèries de l’àrea científica que estan presents a l’ESO,  el Batxillerat i el CAS.

Com a objectius que es proposa el Departament, es poden destacar els següents:

 • Fer que l’alumne  adquireixi les competències necessàries per poder entendre el mon que l’envolta, relacionant allò que s’observa amb el raonament basat en el mètode científic i l’estudi de les diverses teories que es coneixen sobre els fets observats.
 • Fer que l’alumne adquireixi habilitat en l’ús de les eines i instruments de laboratori
 • Fer que l’alumne adquireixi habilitat per fer càlculs de forma teòrica, i també  mitjançant resultats obtinguts a través de pràctiques al laboratori o d’altres habilitat per fer raonaments sobre les teories i els fets observats

Directori

directori

 • Josep Noguera: Professor de Física i Química a l’ESO. Director del Centre
 • Anna Ribas Serra: Professora de Física i Química a Batxillerat. Cap de Departament 
 • Jose M. García: Professor de Biologia a Batxillerat. Cap de Seminari de Biologia
 • Maria Brignardelli: Professora de Ciències Experimentals a l’ESO i Química a Batxillerat.
 • Mercè LloretProfessora de Ciències Experimentals a l’ESO.
 • Teresa Luque: Professora de Ciències Experimentals a l’ESO i Biologia a Batxillerat.
 • Lucía Hortal: Professora de Ciències Experimentals a l’ESO.

Màtèries

matèries

   • Ciències experimentals  a 1r, 2n, 3r d’ESO
   • Biologia/Geologia i Física i Química a 4t d’ESO
   • Biologia, Ciències Mon Contemporani,  Física, Química a 1r, 2n  de Batxillerat
   • Biologia, Física, Química al CAS

Activitats

 activitats

Sortides programades i activitats educatives amb l’alumnat d’ESO i Batxillerat dins la programació del curs.