Ciències socials

Descripció

descripció

El Departament de Ciències Socials té com a objectiu prioritari aconseguir que l’alumnat, tant de l’ESO com del Batxillerat, adquireixi les eines necessàries per entendre el món i ,així pugui arribar a intervenir activament i de forma crítica a la societat actual. Una societat caracteritzada per la seva pluralitat, diversitat i canvi constant que necessita persones cada vegada més competents per tal d’integrar-se activament a la nostra societat. Per aquest motiu el professorat intenta treballar un conjunt de competències que serviran a l’alumnat per apendre i poder continuar aprenent al llarg de tota la seva vida personal. Els continguts i competències treballats intentaran tenir un caràcter significatiu per tal d’acostar l’alumnat a la realitat actual i afavorir el seu desenvolupament i formació integral.

 

Directori

directori

 • ELVIRA GRAU: Professora de Ciències Socials a segon i quart d’ESO, Geografia i Historia d’Espanya a segon de Batxillerat, Cap de Departament.
 • MATILDE LÁZARO: Professora de Religió Catòlica a tots els nivells d’ESO i Primer de Batxillerat, Ciències Socials a segon i tercer d’ESO,  Psicologia a primer de Batxillerat, optativa de mediació a segon d’ESO.
 • EDUARD SALA: professor de Filosofia, imparteix: Història de la Filosofia (2 Bat) Filosofia (1Bat) Cultura i Valors ètics a 1,2,3,4 d’ESO.
 • ALBERT SERRA: Professor de Ciències Socials a primer d’ESO, d’Història del Món Contemporani a primer de Batxillerat, d’Història de l’Art a segon de Batxillerat, optatives a tercer d’ESO i Tutor de Treballs de Recerca.

Màtèries

matèries

 • Ciències Socials a tota l’ESO.
 • Història del Món Contemporani.
 • Història de l’Art.
 • Geografia.
 • Història d’Espanya.
 • Filosofia.Història de la Filosofia.Cultura i Valors Ètics. Religió.
 • Optatives vàries.

Activitats

 activitats

Bloc  FOTOFILOSOFIAbloc