Educació física

Descripció

descripció

La programació didàctica del Departament d’Educació Física i Esport, està pensada per aconseguir el desenvolupament integral de l’alumne mitjançant un ensenyament significatiu. Aquest s’aconsegueix durant les sessions programades de les diferents activitats físiques i esportives que ens permeten aprofundir en els continguts específics i evolucionar tan acadèmicament com esportivament.

En el decurs dels estudis al centre els professors del departament s’ocupen de constatar que els alumnes tinguin un desenvolupament corporal correcte i informen als pares/mares de possibles problemes físics. També s’ensenya als alumnes a conèixer el seu propi cos i funcionament, treballant amb els paràmetres fisiològics i tècniques de relaxació i respiració.

S’apliquen nombroses i variades activitats esportives al currículum, que es treballen en diferents àmbits del coneixement.

 

Directori

directori

Xabier Esparza Sirera. Professor d’Educació Física de 1r, 2n, 3r, 4rt i Batxillerat.

 

Màtèries

matèries

Educació Física

 

Activitats

 activitats

En funció del temps i de la organització global del centre, s’organitzen activitats fora del centre com : sortides a remar, a esquiar, partits de voley a la platja …i activitats que poden ser d’interès per l’alumnat i no es poden realitzar al centre.