Plàstica

Descripció

descripció

ESO

La matèria d’educació visual i plàstica té com a finalitat desenvolupar les capacitats perceptives, expressives i estètiques de l’alumnat i dotar-lo de les eines que li permetin accedir i transformar la informació en coneixement.

Les arts visuals, el disseny i, en general, totes les representacions visuals presents a la societat són objecte d’estudi en aquesta matèria. Actualment, és important centrar com a principal punt de partida la reflexió sobre el món de les imatges i els fets artístics, i la seva relació amb continguts històrics, socials o polítics, susceptibles de ser treballats en els àmbits de les arts tradicionals com ara el dibuix, la pintura o l’escultura, i també els nous mitjans multimèdia, el disseny, la publicitat, el cinema, la televisió, el vídeo o la fotografia.

 BATXILLERAT

El dibuix tècnic és una eina amb un llenguatge propi, que s’utilitza en disciplines que s’ocupen principalment del disseny de la forma i la funció dels objectes i els espais, i esdevé en molts casos un instrumnet d’investigació i de creació de les solucions que demanen els projectes de disseny gràfic i industrial, d’arquitectura, d’enginyeria o d’urbanisme, entre altres.

Directori

directori

Maria Creu Lence

Professora d’educació visual i plàstica

 

Màtèries

  • Educació visual i plàstica  1r, 3r i 4t d’ESO
  • Dibuix tècnic 1r i 2n de Batxillerat

 

matèries

 

Activitats

 activitats

 

Les activitats es fan individualment en la seva majoria. La distribució de la classe en taules grans de 4 o 5 alumnes els permet comentar i compartir material, experiències i coneixements.

Un cop al mes intentem fer una activitat en grup. Els grups taula poden anar variant. Per la castanyada, Nadal, carnestoltes, Sant Jordi i fi de curs intentem plantejar tallers específics on es poden compartir experiències amb nois/es d’altres cursos.

Depenent del curs acadèmic i de les exposicions es contempla la posibilitat de ser alguna sortida fora del centre.