Àrea de FOL

 descripcióDescripció:

El departament de l’àrea de FOL imparteix les màteries de l’àrea que són transversals i que per tant estan presents a tots els cicles formatius tant de grau mitjà com superior.

La missió del departament és  que l’alumne  adquireixi les competències necessàries per poder entendre l’entorn laboral en el que desenvoluparà les competències pròpies del cicle que estudia i que li donarà la titulació professional requerida per exercir la professió. També dotar a l’alumne de competències i eines per poder desenvolupar una idea de negoci que li faciliti l’autoocupació i el reconeixement d’oportunitats de negoci en el mercat.

El ple compromís amb la formació i preparació dels alumnes per un mercat laboral que cada cop es presenta més incert i més canviat, fa que el departament de l’àrea de FOL estableixi com eixos principals d’aquest:

  • La orientació dels l’alumnes sobre el propi coneixement i el del seu entorn.
 • La innovació pedagògica, a través de la recerca, la formació i la implementació de metodologies i activitats que afavoreixin la pressa de decisions, el treball en equip, la comunicació en públic i la creativitat.

Per poder garantir aquest objectius el departament de l’àrea de FOL ha apostat per les noves tecnologies com eines que afavoreixen l’intercanvi d’informació entre el professorat i la innovació pedagògica. També Ha establert vincles amb les diferents departaments d’FP per desenvolupar projectes conjunts i té una participació activa a diferents programes del Departament d’Ensenyament articulats en xarxes.

directori Professorat:

 • Angel Valle: Cap de Departament. Professor de l’àrea de FOL
 • Sergi Lapuerta: Professor de l’area de FOL. Coordinador de la Xraxa d’Emprenedoría i d’IMPULSEM
 • Visi Martín: Professora de l’àrea de FOL. Coordinadora de Prevenció de riscos i membre de l’Equip de Millora
 • Manuela Urbina: Professora de l’àrea de FOL
 • Magda Suriol: Professora de l’àrea de FOL
 • Santi Villar: Professor de l’àrea de FOL
 • Azahara Haughey: Professora substituta de l’àrea de FOL

  Màtèries

 • Mòdul de FOL GM/GS (LOE)
 • Mòdul de EIE GM/GS (LOE)
 • Crèdit  de FOL GM/GS (LOGSE)
 • Crèdit  de RET GM (LOGSE)
 • Crèdit  de RAT GS (LOGSE)

Activitats i projectes

 • Presentació de projectes als premis FP empren de la Fundació BCNFP
 • Sincronització del projecte final del CFGS laboratòri i EIE
 • Programa d’impuls a l’anglès i l’emprenedoria amb Paul kidd-hewitt.
 • Participació en el  Projecte Erasmus+ 2019-2023
 • Simulació d’entrevistes amb els centres INS. Vall d’Hebron i l’INS. Miquel Tarradell i centre Bemen3
 • Participació en el projecte IMPULSEM que coordina els programes Xarxa d’emprenedoria i innovaFP al centre.
 • Coordinació i participació en el campament d’innovació intracentres amb els centres EHTB, INS. Vall d’Hebron, Ins La Bonanova i ETP-Xavier, articulat a través del projecte IMPULSEM.
 • Participació en la setmana de l’emprenedoria organitzada en  marc del projecte IMPULSEM.
 • Participació i coordinació en la xarxa d’assessorament professional a les persones i a les empreses.
 • Participació al servei de la Borsa de Treball