Informàtica

Web pròpia departament http://informatica.inslaguineueta.cat

1024px-Cisco_academy_logo.svg oracle ZENTYAL_ACADEMY LPI-Essentials-Logo-300X300

descripció Descripció

S’ha autoritzat la distribució curricular per poder oferir places  d’FP Dual del cicle d’ASIX a partir de la promoció 2016-18.

El departament d’Informàtica del nostre institut té una llarga trajectòria en la formació de professionals d’aquesta àrea, atès que va ser un dels primers instituts en impartir els cicles formatius de grau mitjà i superior de la família professional d’Informàtica.

Tot i ser un departament relativament petit, està format per un equip de docents amb molta experiència i ganes d’oferir el millor ensenyament i oportunitats a l’alumnat. Així, el departament està immers en diversos projectes europeus que permeten a l’alumnat adquirir noves experiències, així com una visió més àmplia del que serà la seva professió. Cal destacar, també, la qualitat de les instal·lacions de què disposa el departament. Tot plegat fa que el centre abasteixi de professionals informàtics tota l’àrea metropolitana.

Estem particularment orgullosos del nombre d’alumnes del nostre departament que han començat cursant un cicle formatiu de grau mitjà i han acabant obtenint un o dos títols de Tècnic Superior o, fins i tot, han seguit amb èxit estudis universitaris.

La família professional d’Informàtica engloba diversos cicles formatius, dels quals actualment el nostre institut ofereix els següents:

directori Professorat:

 • Cap de departament: Germán Martínez
 • Cap de seminari: Antonio Casas
 • Tutors de pràctiques en empresa (FCT) i dual
  • CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa: Michael Ragel
  • CFGS Desenvolupament Aplicacions Web: David Pascual
  • CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes: Patricia Mas, Sergi Franco
 • Tutors de grup:
CF Grup Tutor/a
CFGM SMX 1U Llorenç Lorente
CFGM SMX 1W Sergi Franco
CFGM SMX 2U Marina Iriarte
CFGS ASIX 1V
CFGS ASIX 2V Michael Ragel
CFGS DAW (Bio) 1T Patricia Mas
CFGS DAW (Bio) 2T David Pascual
  • Esther Monclús: Administradora del centre
  • Patricia Mas: tutora de grup 1T i tutora pràctiques 2U
  • Antonio Casas: Cap de seminari i Coordinador del cicle formatiu de grau mitjà
  • Llorenç Lorente: manteniment d’aules, tutor de grup 1U
  • Germán Martínez: cap de departament
  • Salvador Rull: Coordinador informàtic del centre
  • David Pascual: tutor 2T, coord. DAW
  • Oriol Boix: responsable assessorament i responsable del web del centre
  • Michael Ragel: tutor de grup 2V
  • Sergi Franco: tutor de grup 1W, Innovació, mobilitat
  • Marina Iriarte: tutora de grup 2U
  • Jordi Gil: professor
  • Óscar Martín: professor

  Màtèries

 • Sistemes operatius
 • Xarxes i serveis de xarxes
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatges de marques i aplicacions WEB
 • Hardware. Muntatge i manteniment d’equips.
 • Seguretat informàtica i alta disponibilitat
 • Aplicacions ofimàtiques  
 • Altres

Veure SMXASIX i DAW

Llibres:

SEGURIDAD INFORMÁTICA
isbn: 978-84-9732-812-8
Autors: GARCÍA-CERVIGÓN HURTADO, ALFONSO; ALEGRE RAMOS, MARÍA DEL PILAR
Editorial: PARANINFO

 Activitats i projectes

Des del departament d’Informàtica procurem dotar l’alumnat d’una cultura informàtica general proposant de manera sistemàtica les sortides següents, així com d’altres que puguem considerar adients al llarg del curs:

Produce una volta per tutte le persone con diabete sono più esposti ad uno kamagra senza ricetta stato levitra. Rivelare mentre conduceva le indagini a causa (tadalafil) di impotenza acquistare.

 • Visita al Museu de la Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Visita al superordinador Mare Nostrum
 • Barcelona Games World
 • CPD de GAES
 • CISCO Live!
 • Mobile World Congress
 • Reunió Treball Erasmus+ a Alemanya (10 Alumnes + 3 Professors)
 • Premis Emprenedoria (Museu del Disseny de Barcelona)
 • CPD UPC
 • “The Zone of Hope” d’Aigües de Barcelona
 • Erasmus+: Climate change and environmental protection in a European context. 2019-2021

També procurem potenciar l’ús de l’anglès com a llengua imprescindible en l’àmbit informàtic amb un auxiliar de conversa, així com potenciar l’interès de l’alumnat per aquesta llengua participant des de fa anys en diversos projectes europeus que incideixen en la formació global de l’alumnat com a futurs professionals:

 • Participació en el taller del departament de sanitat  “Salvem una vida”

Actualment el departament d’Informàtica col·labora amb altres centres europeus realitzant activitats conjuntes a través d’Internet i, quan s’escau, presencialment.