Psicologia i diversitat

Descripció

descripció

El departament de Psicopedagogia i Diversitat té com a objectiu principal aconseguir que tot l´alumnat de l´ESO pugui desenvolupar les seves potencialitats atenent a les diferències de cada persona.

Vivim en una societat que cada cop més necessita integrar la diversitat i la pluralitat de les persones en unes col.lectivitats socials obertes.

Volent ser coherents amb això, des del curs 2013-2014 estem col.laborant en impulsar el Projecte de Diversificació Curricular de Nou Barris junt amb altres instituts de la zona. Aquesta iniciativa entre altres objectius pretén acostar el món laboral als alumnes de secundària obligatòria per tal que puguin per aquesta via desenvolupar els valors i les actituds que tenen latents i així millorar les seves perspectives de futur.

Directori

directori

  • Susana Carmona. Professora, orientadora educativa i coordinadora pedagògica del centre
  • Mercè Lloret. Professora de ciències experimentals. Cap de departament.
  • Ruth Moreno. Orientadora educativa i professora.
  • Dora Valentín. Professor de ciències socials.
  • Carme Maestre: Orientadora educativa i professora

Màtèries

matèries

Activitats

 activitats