Tecnologia

Descripció

descripció

A matèries impartides des del Departament de Tecnologia, els alumnes posen en pràctica coneixements adquirits en matèries instrumentals i aprenen també continguts específics, el que dóna a les assignatures una perspectiva multidisciplinar de gran importància. Tot això els ajudarà a realitzar tasques i viure experiències pròpies de la vida quotidiana d’una societat del segle XXI, plena de canvis i en constant evolució.

El departament disposa d’una impressora 3D, 4 cotxes robot, 18 ordinadors per l’alumnat, eines de fabricació, elements de robòtica, components i dispositius elèctrics i electrònics per complementar la formació teòrica-pràctica dels alumnes del centre. Des del departament, es dona especial atenció al tractament digital de la informació mitjançant programes ofimàtics de lliure distribució.

Directori

directori

 • Raúl Bethencourt: professor de tecnologia i cap de departament
 • Josep Torruella: professor de tecnologia i d’informàtica

Màtèries

matèries

 • El Departament de Tecnologia imparteix les matèries següents:

  • Tecnologia a tots els nivells de l’ESO
  • Informàtica a 4t ESO
  • Tecnologia Industrial al nou Batxillerat Professionalitzador
  • Robòtica a 1r ESO

Activitats

 activitats

Les programacions i activitats del Departament de Tecnologia tenen una clara vocació de transparència. D’aquesta manera, des del nostre sites es pot accedir a tots els cursos, continguts, activitats i qualificacions de les matèries