Descripció

descripció

El departament de tecnologia imparteix les matèries d’informàtica i tecnologia a tots els cursos de la E.S.O.

En aquestes matèries, els alumnes posen en pràctica tots els coneixements adquirits en matèries instrumentals, per realitzar tasques i viure experiències pròpies de la vida quotidiana d’una societat del segle XXI. Experiències que ajuden a desenvolupar habilitats necessàries, per afrontar amb garanties els reptes de futur, madurar i veure l’entorn com un tot amb el que estem en constant relació.

El departament disposa de recursos digitals per complementar la formació teòrica-pràctica del alumnes del centre.

Des del departament, es dona especial atenció al tractament digital de la informació mitjançant programes ofimàtics de lliure distribució.

 

Directori

directori

  • Pep Puerto: professor de tecnologia (Cap de departament)
  • Raúl Bethencourt: professor de tecnologia

 

Màtèries

matèries

  • Tecnologia
  • Informàtica

 

Activitats

 activitats