El centre

insguineueta1

Institut La Guineueta

L’institut LA GUINEUETA està situat a la zona nord –est de Barcelona al districte de Nou Barris, on conflueixen  Canyelles, Verdum i La Guineueta.  Aquests barris es van configurar a les dècades del seixanta i setanta amb una població provinent majoritàriament de diferents zones d’Espanya. Els darrers anys una nova emigració, en gran part llatinoamericana, ha canviat en part la fisonomia de la zona.