1-    Situació i entorn de l’institut

L’institut LA GUINEUETA està situat a la zona nord –est de Barcelona al districte de Nou Barris, on conflueixen  Canyelles, Verdum i La Guineueta.  Aquests barris es van configurar a les dècades del seixanta i setanta amb una població provinent majoritàriament de diferents zones d’Espanya. Els darrers anys una nova emigració, en gran part llatinoamericana, ha canviat en part la fisonomia de la zona.

 

2–  Estudis impartits a l’institut

    ESO

    BATXILLERAT

Modalitat de Ciències i Tecnologia

Modalitat d’Humanitats i Ciències socials

 

   FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Família de Manteniment de vehicles:

CFGM d’Electromecànica de Vehicles

CFGM de Carrosseria

 

Família de Administració i gestió

CFGM de Gestió administrativa

 

Família d’Informàtica i comunicació

CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes

Familía de Sanitat

CFGM d’Emergències sanitàries

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria

CFGM de Farmàcia i parafarmàcia

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Família de Manteniment de vehicles:
CFGS d’Automoció
Família de Administració i gestió
CFGS d’Administració i finances
Família d’Informàtica i comunicació
CFGS d’Administració de sistemes informàtics i xarxes
Familía de Sanitat
CFGS d’Anatomia patològica i citologia
CFGS de Laboratori de diagnosi clínic
CFGS de Salut Ambiental
CFGS de Dietètica

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

 

CURS D’ACCÈS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

 

 3-   Edificis i instal·lacions

Les activitats de l’institut es desenvolupen en tres edificis:

1r edifici (Ronda de Dalt)

 •  Dependències generals de centre: Equip directiu, Secretaria, Biblioteca, Sala d’actes. AMPA
 • Aules d’ESO i Batxillerat

2n edifici

 • Família professional d’Administració i gestió
 • Família professional de Sanitat

3r edifici

 • Família professional de Transport i manteniment de vehicles
 • Família professional d’Informàtica i comunicacions

 

Les instal·lacions del centre són:

ESO – BAT  i CAS

 • 15 aules  equipades amb projector i ordinador, 6 de les quals estan totalment informatitzades
 • Laboratori de Ciències experimentals
 • Aula d’expressió plàstica
 • Aula de tecnologia amb equipament informàtic
 • Aula d’informàtica
 • Aula mòbil d’informàtica
 • Gimnàs
 • Pistes esportives

Família professional d’Administració i Finances

 • 3 aules informatitzades

Família professional de Transport i manteniment de vehicles

 • 4 aules, dues de les quals estan informatitzades
 • Laboratori de motors
 • Taller de mecànica/mecanització
 • Taller de carrosseria
 • Taller de pintura
 • Taller de diagnosi de vehicles

 Família professional d’Informàtica i comunicació

 • 4 aules d’informàtica
 • 1 aula de hardware

Família professional de Sanitat

 • 5 aules, dues de les quals estan informatitzades
 • Aula de microscòpia
 • 3 tallers de sanitat
 • 7 laboratoris de sanitat
 • Cuina
 • 1 aula d’informàtica
 • Aula ambulància
 • Aula de simulació d’emergències sanitàries