Equip directiu

Director Josep Noguera
Cap d’estudis Jesus Pardo
Cap d’estudis d’FP Esther Giró
Cap d’estudis adjunt Manel Bielsa
Coordinadora Pedagògica Susanna Carmona
Secretària Eva Montoliu
Administradora Esther Monclús

Càrrecs de coordinació

Coordinacions de centre

Coordinació prevenció de riscos VISI MARTÍN
Coordinació d’FP NEUS VENDRELL
Coordinació d’activitats i serveis
ÀLEX TOMÁS
Coordinació de Biblioteca DOLORS CATÀ
Coordinació Informàtica SALVADOR RULL
Coordinació TIC PEP PUERTO
Coordinació d’àudiovisuals XABIER ESPARZA
Coordinació de mediació escolar MATILDE LÁZARO
Coordinació Lingüística i de cohesió social
QUIM PÉREZ
Coordinació i tutoria de l’aula d’acollida
QUIM PÉREZ
Coordinació del programa de qualitat
TERESA ESCRICHE
Coordinació de Manteniment del centre Mª EMMA CHALER

Coordinacions d’ESO i BATXILLERAT

Coordinació 1r ESO RAQUEL FLO
Coordinació 2n ESO SARA VICENT
Coordinació 3r ESO ALBERT SERRA
Coordinació 4t ESO MAITE SARROCA
Coordinació BAT ROBERTO ADRADA

Coordinacions de CICLES FORMATIUS

Coord CF Cures d’infermeria PILAR MARTÍN
Coord CF Farmàcia i Parafarmàcia ELOISA VINUESA
Coord CF Emergències sanitàries NEUS VENDRELL
Coord CF Laboratori diagnosi clínic STÉFANO SHERGA
Coord CF Anatomia patològica MÍRIAM GÓRRIZ
Coord CF Dietètica DOLORES OZALLA
Coord CF Salut ambiental JOAN BAPTISTA SANS
Coord CF Gestió administrativa MARIEMMA CHALER
Coord CF Administració i finances DOLORS CATÀ
Coord CF Electromecànica vehicles VICENT LÓPEZ
Coord CF Carrosseria EUSEBI COROMINAS
Coord CF Automoció DAVID PEÑA
Coord CF Sistemes Microinformàtics i Xarxes ANTONIO CASAS
Coord CF ASI/DAI JORGE PERIS

 

Caps de departament didàctics

Castellà CARMEN IZQUIERDO
Matemàtiques RAMÓN ARCAS
Ciències Socials FELIX MADRID
Català XAVIER GARCIA
Psicologia I Diversitat
JOAN MATEU
Ciències de la naturalesa JAVIER MATEOS
Tecnologia JORDI BERNAD
Idioma Modern M. TERESA SARROCA
Àmbit D’expressió ESPARZA, XABIER

Caps de seminaris

Anglès ESTHER ANDRÉS
Biologia i Geologia
PILAR RIGUAL

Caps de departaments de FP

Manteniment de Vehicles MARGARIDA CALSINA
Administració i gestió PILAR GONZALEZ
Sanitat ROSER COSCOJUELA
Informàtica i comunicacions ANTONIO CASAS
Fol HERAS, TONA

Caps de seminaris de FP

Sanitat GRACIA, VICENTE
Sanitat Mª ASUNCIÓN ALONSO
Manteniment de vehicles DAVID USTRELL
 Informàtica i comunicacions GERMÁN MARTÍNEZ

 

Tutories

Tutories d’ESO, Batxillerat I curs d’accès als CFGS

1A Mª JOSEPA PUJOL
1B RAQUEL FLO
1C MERCÈ LLORET
2A ROBERTO BENITO
2B SARA VICENT
2C MERCÈ LLORET
3A AMAYA FERRI
3B ALBERT SERRA
3C-4C JOAN MATEU
4A MAITE SARROCA
4B MATILDE LÁZARO
1Y (BAT) CARMEN IZQUIERDO
2Y (BAT) ROBERTO ADRADA
1T (CAS) ESTHER ANDRÉS
PFI XAVIER ESPINACH

Tutories de Cicles Formatius

GRUP TUTOR FCT COORDINADOR CAP DEP/SEM
SANITAT
1D -M CAI Neus Vendrell Esther Giró Pilar Martín Roser Coscojuela

 

Asunción Alonso

Ana Franco

Vicente Gracia

2D -M CAI Dolors Ozalla
1E -T CAI Pilar López Montse Turón
2E -T CAI Montse Turón
1F -M Farmàcia Eloisa Vinuesa Candi Fernandez Eloisa Vinuesa
2F -M Farmàcia Candi Fernandez
1G -M Farmàcia Pilar Campos
2G -M Farmàcia Joana Blau Vilagrasa
1Q -M Emergències Helga Fernàndez Roser Coscojuela Laura Conesa Solange Miguel
2Q -M Emergències Laura Conesa
1EM-T Emergències Lucrecia Di Girolamo Laia Anglada

Aitana Vidal

2EM-T Emergències Laia Anglada
1H -M Laboratori Joan Ruiz Isabel Abella Belén Pagan
2H -M Laboratori Isabel Abella
1R -T Laboratori Mar Batllori Carmen Rey
2R -T Laboratori Carme Rey
1Z -T Laboratori Pedro Lòpez
1I -T Anatomia Pilar Martín Ana Franco

Eva LLobell

Myriam Gorriz
2I -T Anatomia Eva Llobell
1J -T Dietètica Isabel del Castilo Lourdes Leon Lourdes Leon
2J -T Dietètica Lourdes Leon
1S -T Salut Amb JC Miguens Eva Montoliu Edgar Botero
2S -T Salut Amb Edgar Botero
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
1K -M Gestió Adm Marc Curto Pilar Gonzàlez Mariemma Chaler Pilar González
2K -M Gestió Adm Estefania García
1M -T Adm i Finan Modesto Gonzàlez Dolors Catà Dolors Catà
2M -T Adm i Finan Dolors Catà
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
1L -M Carrosseria Jofre Hostench David Ustrell Cristina Vila Antonio Acera

 

Margarita Calsina

2L -M Carrosseria David Ustrell
1N -M EMV Josa Mª Sabater Cristina Vila Roger Cascante
2N -M EMV Cristina Vila
1X -T EMV Roger Cascante Ivan Teixidor
2X- T EMV Ivan Teixidor
1P -T Automoció Miguel Pèrez Gregori Sànchez Ivan Teixidor
2P -T Automoció Gregori Sànchez
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
1W -M SMX Sergi Franco  

 

Patrícia Mas

 

Antonio Casas Antonio Casas

Germán Martínez

1U -M SMX Llorenç Lorente
2U –M SMX Patricia Mas
1V -T ASIX Jorge Peris Oriol Boix Jorge Peris
2V -T ASIX Oriol Boix
FOL
ÀREA DE FOL   Josep Moratal

 

Cicle Grup Tutor Tutor FCT
SANITAT
Emergències sanitàries 1Q Solange Miguel Roser Coscojuela
2Q Roser Coscojuela
1EM Lucrecia di Girolano Aitana Vidal
2EM Aitana Vidal
Cures auxiliars d’infermeria 1D Pilar Martin Esther Giró
2D Esther Giró
1E Pilar López Montse Turon
2E Montse Turon
Farmàcia 1F Eloisa Vinuesa
2F Âlex Tomás Candi Fernández
1G Esther Lumbreras
Laboratori de diagnòstic clínic 1H Joan Ruiz Isabel Abella
2H Isabel Abella
1Z Edgar Botero Carmen Rey
1R Yolanda Pérez
2R Carmen Rey
Anatomia patològica i citologia 1I Joan Corrales Ana Franco/Eva Llobell
2I Míriam Górriz
Dietètica 1J Dolors Ozalla Lourdes León
2J Lourdes León
Salut ambiental 1S Juan Carlos Miguéns Eva Montoliu
2S Joan Baptista Sans
ADMINISTRACIÓ
Gestió administrativa 1K Irene Johera
2K Mª Emma Chaler Mª Emma Chaler
Administració I finances 1M César Clemente
2M Dolors Catá Dolors Catá
VEHICLES
Electromecànica de vehicles 1N Vicent López  Margarita Calsina
Ivan Teixidor
2N Joan Miquel Tomás
1X Antonio Acera
2X Ivan Teixidor
Carrosseria 1L Eusebi Corominas
2L David Ustrell David Ustrell
Automoció 1P Antonio Coello
2P Gregori Sánchez Gregori Sánchez
INFORMÀTICA
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1W Llorenç Lorente Patricia Mas
1U Sergi Franco
2W Patricia Mas
Administració de sistemes informàtics en la xarxa 1V Jorge Peris Oriol Boix
2V Oriol Boix

CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR
President

Josep Noguera

Cap d’estudis

Esther Giró

Secretària

Eva Montoliu

Representants del professorat

Jordi Bernad

Margarida Calsina

Tona Heras

Carmen Izquierdo

Montserrat Turón

Visi Martín

Roberto Adrada

Josep Moratal

Representants de l’alumnat:  Susana González

Cristina Portugués

Fco Ramón Martínez

Yaiza Galán

Representant del PAS

Marc García

Representants  mares/pares Rosa Corderí

Toñi Bernadino

Magdalena Mercado

María de la O Rey

Representant Ajuntament

Josep R Domingo

Comissió Econòmica

President: Josep Noguera
Secretari:  Eva Montoliu
Representant dels pares i mares: Magdalena Mercado
Representant de l’alumnat: Susana González
Representant del professorat: Visi Martín
Administrador:  Modesto González Sánchez

Comissió de Convivència

President: Josep Noguera
Representat del professorat: Tona Heras
Representant dels pares i mares: Rosa Corderí
Representant de l’alumnat: Cristina Portugués
Cap d’Estudis:  Esther Giró

Comissió Permanent

President: Josep Noguera
Secretària: Eva Montoliu
Representant dels pares i mares: Maria de la O Rey
Representant de l’alumnat: Yaiza Galán
Representant del professorat: Montse Turón