Organigrama

Equip directiu

Director Josep Noguera Solé
Cap d’estudis
Cap d’estudis d’FP Esther Giró Tàpia
Coordinadora pedagògica Susanna Carmona Gavaldá
Secretari Eva Montoliu Aresté
Cap d’estudis adjunt Manel Bielsa Roche
Administrador Esther Monclús Masó

Càrrecs de coordinació de centre

COORDINACIONS DE CENTRE
Coordinació Prevenció de Riscos Visi Martín
Coordinació d’FP Neus Vendrell
Coordinació d’activitats i serveis Àlex Tomás
Coordinació de Biblioteca
Coordinació Informàtica Salvador Rull
Coordinació Projecte TIC Raúl Bethencourt
Coordinació Lingüística i de cohesió social Isaac Palmiola
Coordinació de mediació escolar Matilde Lázaro
Coordinació del Programa de qualitat Teresa Escriche
Coordinació del Programa d’empreneduria César Clemente
Coordinació de Manteniment  del centre Mª Emma Chaler
Coordinació  d’audiovisuals  Xavier Esparza
Coordinació d’Innova FP Sergi Franco
Coordinació d’Orientació a l’FP Víctor Suárez
Coordinació d’FP dual Miguel Pérez
Coordinació de mobilitat Aitana Vidal
 
 COORDINACIONS DE CURS(ESO/BAT) i DE CICLE FORMATIU
Coordinació 1r ESO Neus Cros
Coordinació 2n ESO Roger Beltran
Coordinació 3r ESO Amaya Ferri
Coordinació 4t ESO Sara Vicent
Coordinació BAT Carmen Izquierdo
Coordinació CF Cures d’infermeria Pilar Martín
Coord CF Farmacia i parafarmàcia Eloisa Vinuesa
Coord CF Emergències sanitàries Solange Miguel
Coord CF Laboratori diagnosi clínic i biom Belén Pagán
Coord CF Anatomia patològica i citodiag Miriam Górriz
Coord CF Dietètica Pilar Campos
Coord CF Salut Ambiental Esther Martí
Coord CF Gestió administrativa Mª Emma Chaler
Coord CF Administració i finances Dolors Catá
Coord CF Electromecànica vehicles Roger Cascante
Coord CF Carrosseria Miguel  Pérez
Coord CF Automoció Ivan Teixidor
Coord Cf Sist microinformàtics i xarxes Antonio Casas
Coord CF ASIX Oriol Boix

Caps de departament/seminari

CAPS DE DEPARTAMENT D’ESO/BAT
Carmen Izquierdo CASTELLÀ
Xavier García CATALÀ
Anna Ribas CIÈNCIES DE LA NATURALESA
Elvira Grau CIÈNCIES SOCIALS
Maite Sarroca IDIOMA MODERN
Judith López MATEMÀTIQUES
Mercè Lloret PSICOLOGIA I DIVERSITAT
Raül Bethencourt TECNOLOGIA
Xavier Esparza ÀMBIT D’EXPRESSIÓ
CAPS DE SEMINARIS D’ESO/BAT
Roberto Adrada ANGLÈS
José Miguel García BIOLOGIA I GEOLOGIA
CAPS DE DEPARTAMENT D’FP
Pilar González ADMINISTRACIÓ i GESTIÓ
Angel Valle FOL
Antonio Casas INFORMÀTICA i COMUNICACIONS
Belén Pagán SANITAT
David Ustrell MANTENIMENT DE VEHICLES
CAPS DE SEMINARI D’FP
Eloisa Vinuesa SANITAT
Ana Franco SANITAT
Solange de Miguel SANITAT
SANITAT
Cristina Vila MANTENIMENT DE VEHICLES
Germán Martínez INFORMÀTICA

Tutories

Tutories d’ESO, Batxillerat I curs d’accès als CFGS

GRUP TUTOR/A   GRUP TUTOR/A
ESO
1A Neus Cros
1B Marina Castillo
1C Dora Valentín
2A Roger Beltran
2B Marisol Lama
2C Dora Valentín
3A Amaya Ferri
3B Maria Brigardelli
3C Mercè Lloret
4A Sara Vicent
4B Claudia Ortega
4C Mercè Lloret
BATXILLERAT
1Y Aida López
2Y Carmen Izquierdo
CURS  D’ACCÉS ALS CFGS
1T Esther Andrès
PFI
Xavier Espinach

TUTORIES FORMACIÓ PROFESSIONAL: TUTORIES DE GRUP I D’FCT

 GRUP  

TUTOR/A

TUTORIA FCT

FAMÍLIA DE SANITAT
1D Cures auxiliars d’infermeria  Víctor Súarez Esther Giró
2D Dolors Ozalla
1E Pilar Campos Montse Turón
2E Montse Turón
1F Farmàcia i parafarmàcia Àlex Tomás

Anna Cabedo
Eva Montoliu

1G   Esther Lumbreras
2F   Teresa Escriche
2G   Maria Álvarez
1Q Emergències sanitàries Ana Franco Laura Conesa
2Q   Pineda Badia Roser Coscojuela
1EM   Lucrecia di Girolano Laia Anglada
2EM   Laia Anglada Pineda Badía
1H Laboratori de diagnòstic clínic  Joan Ruiz Isabel Abella
2H   Stéfano Sherga
1R   Mar Batllori Belén Pagan
1Z   Glòria Sans
2Z   Pedro López
1I Anatomia patològica i citologia  Pilar Martín Ana   Franco

Solange Miguel

2I Joan Baptista Sans
1J Dietètica Isabel del Castillo Laia Agell
2J Laia Agell
1S Salut ambiental Juan Carlos Miguens Héctor Gómez
2S Héctor Gómez
GRUP  

TUTOR/A

TUTORIA FCT

FAMÍLIA D’ADMINISTRACIÓ
1K Gestió administrativa Sergi González Pilar González
2K   Pilar González
1M Administració I finances César Clemente Dolors Catá
2M  

 

Dolors Catá
FAMÍLIA DE TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
1N Electromecànica de vehicles José Mª Sabater Jofre Hostench
2N   Jofre Hostench
1X   Miquel Sábat Ivan Teixidor
2X   Ivan Teixidor
1L Carrosseria Antonio Soldevila David Ustrell
2L Miguel Pérez
1P Automoció Roger Cascante Gregori Sánchez
2P   Gregori Sánchez
                          FAMÍLIA D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
1W Sistemes Microinformàtics i Xarxes Sergi Franco
2W   Patricia Mas Patrícia Mas

Sergi Franco

1U   Llorenç Lorente
1V Aplicació de Sistemes informàtics i Xarxes Carlos Barahona
2 V   Oriol Boix Oriol Boix
1 T  Desenvolupament d’Aplicacions Web David Pascual
CONSELL ESCOLAR
President

Josep Noguera

Cap d’estudis

Esther Giró

Secretària

Eva Montoliu

Representants del professorat

Jordi Bernad

Margarida Calsina

Tona Heras

Carmen Izquierdo

Montserrat Turón

Visi Martín

Roberto Adrada

Josep Moratal

Representants de l’alumnat:  Susana González

Cristina Portugués

Fco Ramón Martínez

Yaiza Galán

Representant del PAS

Marc García

Representants  mares/pares Rosa Corderí

Toñi Bernadino

Magdalena Mercado

María de la O Rey

Representant Ajuntament

Josep R Domingo

Comissió Econòmica

President: Josep Noguera
Secretari:  Eva Montoliu
Representant dels pares i mares: Magdalena Mercado
Representant de l’alumnat: Susana González
Representant del professorat: Visi Martín
Administrador:  Modesto González Sánchez

Comissió de Convivència

President: Josep Noguera
Representat del professorat: Tona Heras
Representant dels pares i mares: Rosa Corderí
Representant de l’alumnat: Cristina Portugués
Cap d’Estudis:  Esther Giró

Comissió Permanent

President: Josep Noguera
Secretària: Eva Montoliu
Representant dels pares i mares: Maria de la O Rey
Representant de l’alumnat: Yaiza Galán
Representant del professorat: Montse Turón