Batxillerat

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 1r

CURS   2019-20                                  1r BATXILLERAT

BATXILLERAT ORIENTAT A CICLES FORMATIUS BATXILLERAT ORIENTAT A LES PAU

M C

A O

T M

E U

R N

I  E

E S

S

Català CF 2 h Català  2 h
Castellà CF 2h Castellà  2h
Anglès CF 3h Anglès  3h
                                                   Filosofia 2h
                                                   EDF 2
                                                   Ciències món C 2h
                                                   Tutoria 1h
MO

DA

LI

TAT/

OP

TA

TI

VES

ITINERARI

SALUT/INDUSTRIAL

MODALITAT

HUMANÍSTICA/SOCIAL

MODALITAT

CIÈNCIES TECNOLOGIA

  MATEMÀT CF I 4h MATEM CS I 4h MATEM I 4h
Biologia CF ( inclou Biologia Humana) I 4 h  Literatura catalana 4h Biologia  I 4 h
Química CF I 4h /Informàtica I  Història del Món Contemporani 4h Química  I 4h
Tecnologia I (inclou Robòtica i control) 4h  Religió/ Sociologia 2h + Psicologia 2h Física I 4h

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 2n

MATÈRIES COMUNES

2n BAT
Llengua catalana 2 h
Llengua espanyola 2 h
Llengua estrangera: Anglès 3 h
Història de la filosofia 3 h
Història 3 h
Treball de recerca (final) 2 h
Tutoria 1 h

MATÈRIES DE MODALITAT. 2n BAT

BATXILLERAT CIENTÍFIC BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS BATXILLERAT TECNOLÒGIC
Matemàtiques II 4h Matemàtiques aplicades a les Ciències socials II 4h Matemàtiques II 4h
Física II 4h Literatura castellana 4h

Economia Empresa II 4h

Física II 4h
Biologia II 4h  Història de l’art 4h Dibuix Tècnic II 4h
Química II 4h Geografia 4h Química II 4h