CFGS Administració i Finances | Institut La Guineueta

Descripció

Curs 2012-2013  Segons el Real Decret 1584/2011, de 4 de novembre, per el qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances i es fixen els seus ensenyaments mínims.

El cicle compren una formació teòrico-pràctica que capacita als alumnes per entrar en el mercat laboral, desenvolupant satisfactòriament tasques com ara comptable, suport als departaments laboral i fiscal, marketing i aprovisionament; i en general qualsevol tasca administrativa requerida tant a les Pimes com a les grans empreses.
Les pràctiques en empreses especialment seleccionades on els alumnes desenvolupen habilitats pràctiques completen un currículum amb unes estadístiques d’inserció laboral properes al 60%.

Logo informacio

Durada i horaris

Cicle de 2000 hores (2 cursos acadèmics) que inclou 400 de pràctiques en centres de treball.
Franja horària de 1er curs: tarda 15:00h a 21:00h.
Franja horària de 2on curs: tarda 15:00h a 21:00h.

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Què estudiaràs?

•    Gestió de la documentació jurídica i empresarial
•    Recursos humans i responsabilitat social corporativa
•    Ofimàtica i procés de la informació
•    Procés integral de l’activitat comercial
•    Comunicació i atenció al client
•    Anglès
•    Gestió de recursos humans
•    Gestió financera
•    Comptabilitat i fiscalitat
•    Gestió logística i comercial
•    Simulació empresarial
•    Projecte d’administració i finances
•    Formació i orientació laboral
•    Formació en centres de treball

Departament Administratiu

Si teniu algun dubte o consulta sobre el curs, us podeu dirigir als tutors personalmente o deixant-los una nota al seu calaixet que hi ha a la sala de professors:

– CICLE MITJÀ:

  • Primer curs: Irene Johera
  • Segon curs: Mariemma Chaler

– CICLE SUPERIOR:

  • Primer curs: Cesar Clemente
  • Segon curs: Dolors Catà

– CAP DEPARTAMENT ADMINISTRATIU

  • Pilar González

– TUTORS DE PRÀCTIQUES

  • Mariema Chaler
  • Dolors Catà

De què treballaràs?

•    administratiu o administrativa comercial;
•    administratiu financer o administrativa financera;
•    administratiu o administrativa comptable;
•    administratiu o administrativa de logística;
•    administratiu o administrativa de banca i d’assegurances;
•    administratiu o administrativa de recursos humans;
•    administratiu o administrativa de l’administració pública;
•    administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
•    tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
•    responsable d’atenció al client.

Continuïtat Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Reconeixement de crèdits

Sortides professionals

Administració d’oficina o despatx professional, administratiu comercial, de gestió i de personal, comptable, de banca i institucions financeres, responsable de mitjans de pagament, de cartera de valors, d’estranger, de l’Administració pública, tècnic en gestió de cobraments, auxiliar d’auditoria, agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres.
Gestors administratius.