CFGS Administració i Finances

Descripció

Curs 2012-2013  Segons el Real Decret 1584/2011, de 4 de novembre, per el qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances i es fixen els seus ensenyaments mínims.

El cicle compren una formació teòrico-pràctica que capacita als alumnes per entrar en el mercat laboral, desenvolupant satisfactòriament tasques com ara comptable, suport als departaments laboral i fiscal, marketing i aprovisionament; i en general qualsevol tasca administrativa requerida tant a les Pimes com a les grans empreses.
Les pràctiques en empreses especialment seleccionades on els alumnes desenvolupen habilitats pràctiques completen un currículum amb unes estadístiques d’inserció laboral properes al 60%.

Logo informacio

Durada i horaris

Cicle de 2000 hores (2 cursos acadèmics) que inclou 350 de pràctiques en centres de treball.
Franja horària de 1er curs: tarda 15:00h a 21:45h Divendres 19:55h.
Franja horària de 2on curs: tarda 15:00h a 20:50h dos dies, 19:55h la resta.

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Crèdits

Crèdits Durada
Mp1: Comunicació i atenció al client 132 h
Mp2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 h
Mp3: Procés integral de l’activitat comercial 264 h
Mp4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66 h
Mp5: Ofimàtica i procés de la informació 165 h
Mp6: Anglès 132 h
Mp7: Gestió de recursos humans 99 h
Mp8: Gestió financera 165 h
Mp9: Comptabilitat i fiscalitat 198 h
Mp10: Gestió logística i comercial 99 h
Mp11: Simulació empresarial 99 h
Mp12: Formació i orientació laboral 99 h
Mp13: Projecte d’administració i finances 33 h
Mp14: Formació en centres de treball 350 h

Departament Administratiu

Si teniu algun dubte o consulta sobre el curs, us podeu dirigir als tutors personalment o deixant-los una nota al seu calaixet que hi ha a la sala de professors:

– CICLE MITJÀ:

  • Primer curs: Sergi González
  • Segon curs: M Pilar González

– CICLE SUPERIOR:

  • Primer curs: Cesar Clemente
  • Segon curs: Dolors Catà

– CAP DEPARTAMENT ADMINISTRATIU

  • M Pilar González

– TUTORS DE PRÀCTIQUES

  • M Pilar González
  • Dolors Catà

De què treballaràs?

•    administratiu o administrativa comercial;
•    administratiu financer o administrativa financera;
•    administratiu o administrativa comptable;
•    administratiu o administrativa de logística;
•    administratiu o administrativa de banca i d’assegurances;
•    administratiu o administrativa de recursos humans;
•    administratiu o administrativa de l’administració pública;
•    administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
•    tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
•    responsable d’atenció al client.

Continuïtat Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Reconeixement de crèdits

Sortides professionals

Administració d’oficina o despatx professional, administratiu comercial, de gestió i de personal, comptable, de banca i institucions financeres, responsable de mitjans de pagament, de cartera de valors, d’estranger, de l’Administració pública, tècnic en gestió de cobraments, auxiliar d’auditoria, agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres.
Gestors administratius.