CFGS ASIX-Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa (DUAL)

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

S’ha autoritzat la distribució curricular per poder oferir places  d’FP Dual del cicle d’ASIX a partir de la promoció 2016-18.

Logo informacio

Informació del BOE

Títol:

Tècnic/a superior

Competències:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema.

Durada:

2000 hores

De què treballaràs?

 • Tècnic/a en administració de sistemes
 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic/a en serveis d’Internet
 • Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de suport tècnic
 • Tècnic/a en teleassistència
 • Tècnic/a en administració de base de dades
 • Tècnic/a de xarxes
 • Supervisor/a de sistemes
 • Tècnic/a en serveis de comunicacions
 • Tècnic/a en entorns web

On treballaràs?

A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

Què estudiaràs? Mòduls

 Llista de mòduls
Curs Mòdul Nom Hores
1er M1 Implantació de sistemes operatius. 231
1er M2 Gestió de bases de dades 165
1er M3 Programació bàsica 165
1er M5 Fonaments de maquinari. 99
1er M7 Planificació i administració de xarxes. 165
1er M12 Formació i orientació laboral. 99
1er M4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació. 99
2n M6 Administració de sistemes operatius. 99
2n M8 Serveis de xarxa i Internet. 99
2n M9 Implantació d’aplicacions web. 66
2n M10 Administració de sistemes gestors de bases de dades. 99
2n M11 Seguretat i alta disponibilitat. 99
2n M13 Empresa i iniciativa emprenedora. 66
2n M14 Projecte d’administració de sistemes informátics en xarxa. 99
2n M15 Formació en centres de treball. 317

Quins estudis pots fer després?

Un altre CFGS o qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Altres CFGS de la mateixa família professional són:

  • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament d’aplicacions per a webs

En cas de voler cursar un altre CFGS de la mateixa família professional, tens l’opció de fer-ho en un centre que ofereixi la distribució curricular del 2×3. En aquest cas pots obtenir el segon títol en només un curs acadèmic.