La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

S’ha autoritzat la distribució curricular per poder oferir places  d’FP Dual del cicle d’ASIX a partir de la promoció 2016-18.

 

Logo informacio

Informació del BOE

Títol:

Tècnic/a superior

Competències:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema.

Durada:

2000 hores

 

De què treballaràs?

 • Tècnic/a en administració de sistemes
 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic/a en serveis d’Internet
 • Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de suport tècnic
 • Tècnic/a en teleassistència
 • Tècnic/a en administració de base de dades
 • Tècnic/a de xarxes
 • Supervisor/a de sistemes
 • Tècnic/a en serveis de comunicacions
 • Tècnic/a en entorns web

On treballaràs?

A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

 

Què estudiaràs? Mòduls

 Llista de mòduls
Curs Mòdul Nom
1er M1 Implantació de sistemes operatius.
1er M2 Gestió de bases de dades
1er M3 Programació bàsica
2n M4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
1er M5 Fonaments de maquinari.
2n M6 Administració de sistemes operatius.
1er M7 Planificació i administració de xarxes.
2n M8 Serveis de xarxa i Internet.
2n M9 Implantació d’aplicacions web.
2n M10 Administració de sistemes gestors de bases de dades.
2n M11 Seguretat i alta disponibilitat.
1er M12 Formació i orientació laboral.
2n M13 Empresa i iniciativa emprenedora.
2n M14 Projecte d’administració de sistemes informátics en xarxa.
2n M15 Formació en centres de treball.

Quins estudis pots fer després?

Un altre CFGS o qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Altres CFGS de la mateixa família professional són:

 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament d’aplicacions per a webs

En cas de voler cursar un altre CFGS de la mateixa família professional, tens l’opció de fer-ho en un centre que ofereixi la distribució curricular del 2×3. En aquest cas pots obtenir el segon títol en només un curs acadèmic.