CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

Descripció

Aquest cicle formatiu està dirigit a l’àtencio farmacèutica dintre de l’assistència primaria, tant en l’aspecte assistencial relacionat amb el medicament, com en l’aspecte d’educació sanitaria (promoció de la salut i prevenció de la malaltia).

Els tutors del cicle mantenen una borsa de treball permanent per els alumnes que han acabat el cicle. Hi ha un elevat percertatge d’inserció laboral.

Logo informacio

Durada i horaris

Cicle de 2.000 hores (2 cursos acadèmics) que inclou 350 de pràctiques en centres de treball

Franja horària del curs: matí de 8:15 a 14:30h (amb la possibilitat de fer una hora més o menys).

Llibres i quotes d’alumnes

Llibres  Farmàcia i Parafarmàcia Curs 2018-19 

Departament Sanitat LLIBRES 2018-19

Quota: 80€

Mòduls

Mòdul 1: Oficina de farmàcia

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1. Organització farmacèutica. 20 hores.
UF 2. Control d’existències. 36 hores.
UF 3. Documents de compravenda. 36 hores.
UF 4. Documents de dispensació. 40 hores.

Mòdul 2:Dispensació de productes farmacèutics.

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1. Protocols de dispensació. 50 hores.
UF 2. Farmacologia. 30 hores.
UF 3. Terapèutica. 55 hores.
UF 4. Dispensació hospitalària. 30 hores.
UF 5. Homeopatia. 33 hores.
UF 6. Fitoteràpia. 33 hores.

Mòdul 3:Dispensació de productes parafarmacèutics.

Durada: 231 hores.

Hores de lliure disposició en el mòdul: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1. Parafarmàcia. 20 hores.
UF 2. Dermofarmàcia. 65 hores.
UF 3. Dietètica. 45 hores.
UF 4. Biocides. 20 hores.
UF 5. Productes sanitaris. 24 hores.
UF 6. Ortopèdia i pròtesis. 24 hores.

Mòdul 4: Formulació magistral.

Durada: 132

Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1. Normes de correcta elaboració. 35 hores
UF 2. Elaboració de fórmules. 97 hores.

Mòdul 5: Promoció de la salut.

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició en el mòdul: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1. Educació per a la salut. 33 hores.

UF 2. Controls analítics. 33 hores.

UF 3. Comunicació amb l’usuari i col•laboració en el consell farmacèutic. 33 hores.

Mòdul 6: Disposició i venda de productes.

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1. Atenció a l’usuari. 33 hores

UF 2. Organització i venda de productes. 33 hores

Mòdul 7: Operacions bàsiques de laboratori.

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1. Material i instruments de laboratori. 30 hores.

UF 2. Preparació de dissolucions. 32 hores.

UF 3. Separació de mescles de substàncies. 20 hores.

UF 4. Identificació de substàncies. 30 hores.

UF 5. Presa de mostres. 20 hores.

Mòdul 8: Primers auxilis.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1. Recursos i trasllat. 22 hores.

UF 2. Suport vital bàsic (SVB) i DEA. 22 hores.

UF 3. Atenció sanitària d’urgència. 22 hores.

Mòdul 9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen.

UF 1. L’organització del cos humà. 19 hores.

UF 2. La salut i la malaltia. 22 hores.

UF 3. El moviment i la percepció. 22 hores.

UF 4. L’oxigenació i la distribució de sang. 22 hores.

UF 5. El metabolisme i l’excreció. 22 hores.

UF 6. La regulació interna i la seva relació amb l’exterior. 25 hores.

Mòdul 10: Formació i orientació laboral.

Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen

UF 1. Incorporació al treball. 66 hores.

UF 2. Prevenció de riscos laborals. 33 hores.

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició en el mòdul: No se
n’assignen.

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

Mòdul 12: Anglès tècnic

Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició en el mòdul: No se
n’assignen.

UF1: Anglès tècnic. 99 hores.

Mòdul 13: Síntesi.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Mòdul 14: Formació en centres de treball.

Durada: 350 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Sortides professionals

L’obtenció del títol permet treballar a:

 • Oficina de Farmàcia.
 • Servei de Farmàcia Hospitalaria.
 • Magatzems distribuidors de productes farmacèutics.
 • Laboratori de productes farmacèutics.

Empreses col·laboradores

 • L’Institut Guttmann
 • Hospital General d’Igualada
 • Hospital Clinic
 • IMAS Hospital del Mar
 • Geriatric Municipal
 • Fundació Puigvert
 • Clinica Quiron
 • Clinica del Pilar
 • Hospital General de Bellvitge
 • Hospital de la Creu Roja
 • Institut Universitari Dexeus
 • Clinica Sagrada Familia
 • Hospital Esperit de Sta Coloma Gramanet
 • I nombroses oficines de farmàcia que col·laboren des de fa anys amb el nostre centre.