CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE)

Descripció

Realitzar necòpsies, processar biòpsies i realitzar l’estudi citològic de mostres clìniques, a més d’interpretar
i validar els resultats tècnics per tal que serveixin com a suport al diagnòstic clìnic o medicolegal.

Capacitació també per a organitzar i programar el treball, complint els criteris de qualitat del servei d’optimització de recursos, sota la supervisió corresponent.

Logo informacio

Durada i horaris

Cicle de 2000 hores (2 cursos acadèmics) que inclou 416 h de pràctiques en centres de treball

Curriculum 

Nou currículum Anatomia 18-19 pdf25x25

 

Llibres i quotes d’alumnes

Departament Sanitat LLIBRES 2018-19

Quota: 100€

 

Sortides professionals

 • Organització i gestió, al seu nivell, de l’àrea de treball assiganda en la unitat / gabinet.
 • Realització de necròpsies clíniques o mèdicolegals sota la supervisió del facultatiu.
 • Processament de les peces necròpsiques, quirùrgiques i biòpsies clíniques deixant-les a punt per al seu estudi anatomopatològic.
 • Realització de la selecció i l’aproximació diagnòstica de citologies sota la supervisió del facultatiu.
 • Realització del registre fotogràfic de peces i preparacions a nivell macroscòpic, microscòpic i ultramicroscòpic.

Ocupacions

 • Tècnic especialista en anatomia patològica.
 • Citotècnic.
 • Ajudant de forense.

Empreses col·laboradores

 • Hospital de Sant Pau
 • Hospital del Mar
 • Hospital Can Ruti
 •  Althia Helth
 • IDIBAPS
 • IMLC
 • INT
 • Hospital Clínic
 • Hospital Moises Broggi
 • ICH (Delfos)
 • Hospital del Vall d’Hebron
 • SCT de la Universitat de Barcelona
 • CSI de l’Hospitalet