CFGS Salut ambiental

Descripció

En un camp en franca expansió on cada dia es creen noves necessitats i on no existia fins ara cap perfil professional de tècnic qualificat, el nostre centre institut ofereix el cicle de formació professional de grau superior de Salut Ambiental.

Logo informacio

 

Durada i horaris

Cicle de 2000 hores (2 cursos acadèmics) que inclou 410 de pràctiques en centres de treball.

1er curs – 910 hores lectives

Franja horària : tarda 15h a 21:45h.

2on curs – 680 hores lectives + 410 FCT (pràctiques pel matí)

Franja horària : tarda 15h a 21:45h.

 

Crèdits

 • C1. Organització i gestió de la unitat de salut ambiental. (105h)
 • C2. Aigües d’ús i consum. (350h)
 • C3. Contaminació atmosfèrica, sorolls i radiacions. (210h)
 • C4. Productes químics i vectors d’interès en salut pública. (210h)
 • C5. Residus sòlids i medi construït. (175h)
 • C6. Control i vigilància de la contaminació d’aliments. (315h)
 • C7. Educació sanitària i promoció de la salut. (105h)
 • C8. Formació i orientació laboral. (70h)
 • C9. Formació en centres de treball (410h)
 • C10. Crèdit de Síntesi (70h)

Llibres i quotes d’alumnes

Departament Sanitat LLIBRES 2018-19

Quota: 100€

 

Sortides professionals

 • Tècnic en salut ambiental
 • Tècnic en control d’aigües de consum.
 • Tècnic en contaminació atmosfèrica.
 • Tècnic en gestió de residus.

 

Accés als estudis universitaris:

 • Biologia
 • Biotecnologia
 • Ciències ambientals
 • Educació social
 • Enginyeria de forests
 • Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
 • Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
 • Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
 • Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
 • Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
 • Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
 • Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Logopèdia
 • Mestre, especialitat de llengua estrangera
 • Mestre, especialitat d’educació especial
 • Mestre, especialitat d’educació física
 • Mestre, especialitat d’educació infantil
 • Mestre, especialitat d’educació musical
 • Mestre, especialitat d’educació primària
 • Podologia
 • Química
 • Teràpia ocupacional
 • Treball social

 

Empreses col·laboradores

 • Agencia de Salut Pública de Barcelona.
 • Laboratori Agroalimentari (DARP).
 • Agencia Catalana de l’Aigua.
 • ALLIC (Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya)
 • CSIC-IDAEA ( Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua)
 • Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
 • Ibertrac, S.L.