Curs especíc per a l’accès als CFGS

Estudiants-Proves-Acces-e1342128755732

CURS ESPECÍFIC PER A L’ACCÈS ALS CFGS

 

Matèries comunes

5 h Matemàtiques
3h Llengua castellana
3h Llengua catalana
5h Anglès
1h Tutoria
Matèries específiques 4 h Física – Tecnologia
Química Biologia
Economia d’empresa

 

Les matèries del curs amb la seva distribució horària setmanal i les opcions a que corresponen:

Part  Matèries      Opcions   
CT  HS  AR EE
Comuna Llengua catalana 3h Obligatòries  X  X X X
Llengua castellana 3h    
Llengua anglesa 5h    
Específica Matemàtiques 4h Obligatòria  X X X
Física-Tecnologia 4h Cal triar-ne una  X   X
Química-Biologia 4h  X   X
 Economia d’empresa 4h  
Psicologia i sociologia 4h  
 Expressió gràfica i plàstica 4h     X
Ciències de l’esport (1) 4h     X
Tutoria (2) 1h Obligatòria

 

En la taula següent es detallen les opcions considerades prioritàries per a l’accés per a cada família professional.

Ensenyaments Opcions del curs d’accés
CT HS AR EE
Famílies professionals de FP
Activitats físiques i esportives X X X
Administració i gestió X
Agrària X
Arts gràfiques X X
Arts i artesanies X
Comerç i màrqueting X
Edificació i obra civil X
Electricitat i electrònica X
Energia i aigua X
Fabricació mecànica X
Fusta, moble i suro X X
Hoteleria i turisme X X
Imatge i so X X
Imatge personal X X
Indústries alimentàries X
Indústries extractives X
Informàtica i comunicacions X
Instal·lació i manteniment X
Maritimopesquera X
Química X
Sanitat X
Seguretat i medi ambient X X
Serveis socioculturals i a la comunitat X
Tèxtil, confecció i pell X
Transport i manteniment de vehicles X
Vidre i ceràmica X
Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny X X
Ensenyaments esportius X X X