ESO

Currículum d’ESO

 Matèries comunes 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 4 4 3 3
Ciències socials: geografia i història 3 3 3 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 2
Ciències de la naturalesa: física i química   3 2
Matemàtiques 3 4 4 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
 
Matèries optatives 2 2 2 10
TOTAL 30 30 30 30

 Matèries optatives:

1 ESO 2ESO 3ESO 4ESO Matèries específiques
Robòtica Tècniques d’estudi Pràctica musical Física i química
Castellà Travelling around the world Teatre i expressió Biologia i geologia
Matemàtiques Francès 1 Francès 2 Francès 3
Pràctiques de laboratori 1 Let’s play chess! Mitologia grecoromana i empreneduria Tecnologia
Francès Ptàctiques de laboratori 2 Matemàtiques a partir de les TIC   Informàtica
      Música
      Visual i plàstica