Matrícula antics alumnes

El juny passat en finalitzar el curs  el vostre tutor després de parlar amb vosaltres va passar a secretaria un full amb les UF de les que volíeu matricular-vos pel curs 20-21 i vosaltres vàreu fer el corresponent pagament de l’assegurança escolar durant el mes de juliol per tal de que quedes formalitzada la pre-matrícula.

El primer dia de classe el tutor us lliurarà el sobre de matrícula personalitzat  amb les instruccions dels pagaments i tràmits  per tal d’acabar de formalitzar la matrícula a secretaria en el dia que tindreu assignat.

NO HEU DE FER CAP MÉS TRÀMIT ABANS DE L’INICI DE LES CLASSES.