PROVA ACCÈS ALS CFGM 2019

INSCRIPCIÓ (TELEMÀTICA)
ÚLTIM DIA DE PAGAMENT DE LA TAXA
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A L’INSTITUT
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS
REALITZACIÓ DE LA PROVA
QUALIFICACIONS PROVISIONALS
QUALIFICACIONS DEFINITIVES