Proves d’accés als CFGM i CFGS

CALENDARI PROVES ACCÈS 2019

PROVA ACCÈS ALS CFGM 

INSCRIPCIÓ (TELEMÀTICA)
ÚLTIM DIA DE PAGAMENT DE LA TAXA
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A L’INSTITUT
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS
REALITZACIÓ DE LA PROVA
QUALIFICACIONS PROVISIONALS
QUALIFICACIONS DEFINITIVES