PROVA ACCÈS ALS CFGM 2018

INSCRIPCIÓ (TELEMÀTICA) del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018
ÚLTIM DIA DE PAGAMENT DE LA TAXA fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A L’INSTITUT del 9 al 17 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS a partir del 19 d’abril de 2018
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS a partir del 26 d’abril de 2018
REALITZACIÓ DE LA PROVA  9 de maig ( a patir de les 16h) Cal presentar-se mitja hora abans
QUALIFICACIONS PROVISIONALS a partir del 18 de maig de 2018
QUALIFICACIONS DEFINITIVES a partir del 28 de maig de 2018