HORARI REUNIONS INDIVIDUALS ASSESSORAMENT

Acredita’t – Reunió Assessorament: divendres 6 abril  

Lista definitiva d’admessos i esclosos a la fase d’assessorament 
Sol-licitud de reclamació 
ATENCIÓ:
EXHAURIDES LES PLACES A L’INSTITUT LA GUINEUETA PEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES EN L’ÀMBIT D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ. 
23 – FEBRER 2018. 

 Notícies Acreditat’t: llistes, convocatòries, etc…

 

Informació FASE D’ASSESSORAMENT

 

FAMILIA ADMINISTRACIÓ

Què és l’avaluació i l’acreditació

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que hi participen d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment implica l’assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions presencials en el centre escollit; les tres fases del procediment són la d’assessorament, la d’avaluació i la d’acreditació de la competència.

Assessorament

L’aspirant disposa d’un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació; l’ajuda a completar el portafoli de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l’experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o la formació rebuda.

A partir d’aquesta informació, l’assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació

L’aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l’aspirant (i revisada per l’assessor o l’assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d’altres mètodes.

Acreditació

Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

 

Informació d’interès:

 

Preu del Servei

Preu públic de la fase d’assessorament: 26,00 euros.
Preu públic de la fase d’avaluació: 13,00 euros per a cada unitat de competència

 

Informació i orientacióPodeu sol·licitar informació i orientació per participar en la convocatòria en el nostre centre.

Nombre de places ofertades per l’acreditació, Administració i Gestió: 80

Horari d’atenció:

Dilluns de 17:00 a 19:00 hores
Dijous de 16:00 a 17:00 hores
Divendres de 12:45 a 14:45 hores

 

Contacte:

93 359 34 04

Pilar González    mgonza35@xtec.cat

Modesto González    mgonza23@xtec.cat

 

Preinscripció: Presenteu al centre escollit la Sol·licitud de preinscripció, el Model de Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació i la documentació corresponent.

 

  • El termini de preinscripció que comença el 23 d’octubre i restarà obert fins el 15 de desembre de 2017.
ATENCIÓ:
EXHAURIDES LES PLACES A L’INSTITUT LA GUINEUETA PEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES EN L’ÀMBIT D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ. 
23 – FEBRER 2018. 

 

 

Tota la informació de la convocatòria es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya

http://acreditat.gencat.cat

 

 Notícies Acreditat’t: llistes, convocatòries, etc…