Secretaria

secretaria

Adreça i telèfons

 INS La Guineueta
 c/ Artesania, 55
 08042 Barcelona

 Telf. 93 359 34 04
 Fax. 93 354 69 32
 Correu electrònic: a8034205@xtec.cat


Horari d’atenció al públic

typewriter

Dilluns:          de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h
Dimarts:        de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h
Dimecres:     de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h
Dijous:          de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h
Divendres:   de 9:30h a 13:30h

Horari juliol i de 1 a l’11 de setembre

Dilluns:          de 9:30h a 13:30h
Dimarts:        de 9:30h a 13:30h
Dimecres:     de 9:30h a 13:30h
Dijous:           de 9:30h a 13:30h
Divendres:   de 9:30h a 13:30h

Agost tancat

Preinscripció i matrícula

docu
CALENDARI GENERAL DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2019-20

PREINSCRIPCIÓ 2019-20
ESO 29 març al 9 abril
BATXILLERAT 14 al 21 de maig
CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 14 al 21 de maig
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 29 de maig al 5 de juny
PFI 13 al 24 de maig

Sol.licitud Preinscripció online CFGM (del 14.05.2019  al  21.05.2019  i  del 03.09.2019 fins al  04.09.2019)

Sol.licitud Preinscripció online CFGS (del 29.05.2019 fins al  05.06.2019 )

MATRÍCULA 2019-20

1r d’ESO

 20 al 26 de juny
2n, 3r i 4t d’ESO  27 juny al 3 de juliol
BATXILLERAT  9 al 15 de juliol
(pendents exàmens de setembre)  6 al 10 setembre
CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ  9 al 15 de juliol
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR  18 al 23 juliol
PFI  2 al 9 de setembre

Enllaç: Preinscripció. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya

Estudis Calendari Informació
ESO
BATXILLERAT
CFGM
CFGS
PFI

Sol.licitud de títols i taxes

diploma
Taxes tramitació títols 2017

( Preus aplicables a partir del 10 d’abril  de 2017 )

Sol·licitud de títols

1.  LOGSE i LOE :

 

Tarifa normal

Família nombrosa*

Duplicats

ESO

Gratuït

Gratuït

Gratuït

CF de grau mitjà

66,90 €

33,45 €

16,55 €

CF de grau superior

74,95 €

37,47 €

16,55 €

Batxillerat

66,90€

33,45 €

16,55 €

2.Llei General d’Educació de 1970 i sistemes educatius anteriors

Tipus títol

Ordinari

F.N.General

Duplicat
TÈCNIC AUXILIAR FP1

21,09 €

10,54 €

2,44 €

TÈCNIC ESPECIALISTA FP2

51,74 €

25,87 €

4,65 €


Estan exempts del pagament d’aquestes taxes:

– Les víctimes d’actes terroristes així com els seus cònjuges i els seus fills.
– Els beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
– L’expedició de títols duplicats per causes imputables a l’Administració.
– L’expedició de títols duplicats per rectificació del nom en el Registre Civil per canvi de sexe.
*Per acollir-se a la tarifa de família nombrosa   és indispensable presentar el carnet vigent.
El pagament de les taxes es realitzarà a qualsevol entitat bancària adherida (per exemple, a “La Caixa”)

 1. Documentació que cal portar:
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat oficial de notes (no butlletí)

Recollida de títols

Cal presentar

 • El resguard de pagament que es va obtenir en el moment de tramitar el títol
 • DNI

Pot recollir el títol una altra persona si porta una autorització per escrit i una fotocòpia del DNI del titular.


Certificats

certificate

Certificats de català

Requeriments

 1. Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària)
 2. No haver estat exempt de català
 3. Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs)
 4. Finalització dels estudis acreditats a partir del curs 1990-91 (inclòs)
 5. Els estudis han de ser presencials en la seva totalitat (no s’inclouen l’ensenyament d’adults, les proves lliures, etc.)

Com es sol·licita i quan es pot recollir?

 • S’ha de portar la documentació que s’indica a la taula d’equivalències.
 • No cal que vingui el titular personalment.

Taula d’equivalències:

Només es poden sol·licitar els nivells que s’indiquen.

NIVELL C Cal haver estudiat Documents que cal presentar
BUP EGB i BUP DNI, Llibre d’EGB i Llibre de BUP
FP2 EGB, FP1 i FP2 DNI, Llibre d’EGB, Títol de FP1 i FP2
BATXILLERAT Almenys 3 cursos PRI i 5 entre ESO i BATX DNI, Llibre d’ESO i Llibre de Batxillerat
ESO Almenys 3 cursos PRI i tota l’ESO DNI i Llibre d’ESO
NIVELL B Cal haver estudiat Documents que cal presentar
EGB EGB DNI, Llibre d’EGB
FP1 EGB i FP1 DNI, Llibre d’EGB i Títol de FP1

Altres certificats

Quins certificats es poden sol·licitar?

 • Certificat de notes
 • Certificat de nota mitjana
 • Certificat d’estudis realitzats
 • Altres certificats

També es poden sol·licitar certificats de coneixements de català, però el tràmit és diferent.

Com es sol·liciten?

Es poden sol·licitar personalment o per telèfon.


Documentació

CAPCALERA_DOCUMENTACIO_
SOL_LICITUD_GENERAL
SOL_LICITUD_CONVALIDACIO1
SOL_LICITUD_ANUL_LACIO