Serveis

Captura de pantalla 2013-10-07 a la(s) 00.33.29

Biblioteca:

En aquest apartat trobaràs la web de la biblioteca del centre on podràs consultar el catàleg on-line, suggerir lectures i gaudir que trobaràs en les diferents pàgines de la web

03_logo_assessoramet_i_rconeixement_2

Servei d’Orientació FP:

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats  i  expectatives  professionals,  i  la  identificació  i  valoració  de  les ofertes formatives amb les seves variants,  i  que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. Requisit previ per participar al  reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

mediació

Servei de mediació:

La inquietud creixent pel deteriorament de la convivència en els centres educatius no deixa ningú indiferent. Docents, alumnat, famílies i autoritats educatives constaten que els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar­se als continguts merament acadèmics. Educar consisteix, bàsicament, en formar persones capaces de viure i conviure en les nostres societats plurals enriquint­se mútuament.

La mediació contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. De retruc, la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

Borsa de treball:

La Borsa de Treball del Centre és una eina amb la qual pretenem dinamitzar i vehicular el mercat laboral associat a les diferents famílies de cicles formatius que s'imparteixen en el Institut La Guineueta, posant en contacte les empreses, administracions públiques, entitats i institucions diverses amb els professionals especialitzats que cerquen per cobrir els seus llocs vacants.

Mobilitat:

Comenius és un projecte educatiu europeu que intenta fomentar el desenvolupament d'un ensenyament de qualitat. Els països que participen elaboren un projecte comú per desenvolupar la dimensió europea de l'educació, promoure la cooperació a tots els nivells educatius i afavorir els intercanvis d'informacions i d'experiències. És un projecte de centre obert a totes les disciplines i constitueix l'oportunitat de realitzar una tasca multidisciplinar i transnacional. Aquest tipus de projecte té una subvenció anual renovable al llarg de dos anys. Aquesta subvenció permet fer front a les despeses de professors, a l'elaboració de tot tipus de materials suport i de qualsevol investigació en el tema escollit.