Estada FCT del cicle d’Emergències Sanitàries a Berlin.

Curs 2012-13