Salut Ambiental

El passat 20 de desembre, els alumnes de 2n de Cicle Formatiu de Grau Superior en Salut Ambiental van visitar el Museu d’Història de Barcelona, MUHBA.

Dins del crèdit 5 de Residus Sòlids i Medi Construït, estudien la planificació i els usos del sòl, i de com fem ús del medi urbà, de com l’estructurem i establim les infraestructures i els equipaments a les nostres ciutats des de l’antiguitat.

Durant la visita, van repassar la història de la ciutat antiga fins als primers temps medievals, desgranada al llarg d’un itinerari guiat per les restes arqueològiques. Durant l’itinerari van veure l’estructura urbanística de la ciutat i alguns aspectes de la vida urbana en l’època romana.

El passat 19 d’octubre l’alumnat de 2n de Salut Ambiental i de Dietètica assistiren al monogràfic “Entrevista de Feina” de Barcelona Activa, Porta 22.

En aquest activitat la tècnica de BCN Activa Leire Flores va explicar les estratègies necessàries per realitzar una bona entrevista de feina i els aspectes que s’han de tenir en compte en una entrevista com, per exemple, els comportaments correctes i incorrectes.

Els alumnes de 2n del cicle de Salut Ambiental visiten l’abocador clausurat de La Vall d’en Joan i l’Ecopar 3 de Sant Adrià de Besòs.

Durant el passat mes de maig i durant les activitats de finalització del crèdit Residus Sòlids i Medi Construït, els alumnes de 2n curs del CFGS de Salut Ambiental van visitar l’abocador clausurat de La Vall d’en Joan, al Garraf, i l’Ecoparc 3 de Sant Adrià del Besòs. Al primer, van poder observar com es gestiona un abocador de residus un cop clausurat i l’impacte que qualsevol abocador pot provocar sobre el nostre entorn. A l’Ecoparc, la visita incloïa La planta de tractament biomecànic de la fracció grisa dels residus sòlids urbans, i la planta de valorització energética, més coneguda com incineradora de residus.

L’Institut La Guineueta ha participat en la IV jornada de cloenda del Programa d’Assessorament a les persones i les empreses del Departament d’ensenyament, amb la bona pràctica “Noves estratègies i metodologies competencials”.
Aquesta bona pràctica fa referència a les estratègies i metodologies (flipped classroom, gamificació, storytelling, visual thinking i design thinking) que s’han realitzat durant aquest curs acadèmic en els mòduls professionals de FOL, EIE i RAT dels CFGS de Salut ambiental, Dietètica i Electromecànica i que han realitzat les professores Alba Orteu i Rut Teruel.
L’objectiu d’aquestes ha sigut augmentar la motivació de l’alumnat, fomentar la seva creativitat i fer-lo partícep del seu propi procés d’aprenentatge.

Els alumnes de 1r i 2n curs del CFGS de Salut Ambiental van visitar la fàbrica que l’empresa Danone,S.A. té a la localitat de Parets del Vallès. Dins del crèdit 6 Control i Vigilància de la Contaminació d’Aliments, es va realitzar la visita amb la l’objectiu de veure els processos de fabricació dins d’una fàbrica de productes lactis. Ens van fer una explicació molt interessant sobre la història i la evolució de la fabricació del iogurt i de com han incorporat tècniques molt eficients per mantenir alhora la qualitat i la seguretat dels aliments produits. Aquesta visita la ofereix la mateixa empresa i preten apropar als consumidors alguns detalls dels processos de fabricació dels seus productes.

Els alumnes de primer curs del CFGS de Salut Ambiental, van visitar el 19 d’Abril les instal.lacions del Servei de Control de Mosquits, al Prat de Llobregat, amb l’objectiu d’aprofundir en les tècniques de control de plagues des-d’una perspectiva pràctica. Allà van conèixer el funcionament d’una institució que du a terme una tasca tan complexa com és el control de les diferents espècies de mosquit que habiten a les nostres rodalies: des-de la prospecció i monitoratge, fins a la identificació d’espècies, les mesures passives i els tractaments biològics i químics contra larves i adults amb productes cada cop menys agressius cap al medi ambient.

 

Aquest dimecres 19 d’abril, els alumnes del CFGS de Salut Ambiental van visitar les instal·lacions de la Planta de Selecció d’Envasos de Gavà- Viladecans,i la Deixalleria integrada dins el Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans, realitzant activitats diverses per practicar hàbits encaminats a la prevenció de residus (reducció i reutilització) i a un consum responsable.

La Sira ens ha guiat per les instal·lacions i ens ha explicat de manera molt amena com funciona un servei d’aquestes característiques. Agraim, la seva col·laboració i entrega i desitgem que futurament els nostres alumnes puguin gaudir d’aquesta visita que ens va semblar molt interessant.