Emprenedoria i innovació

IMPULSEM aglutina la xarxa d’emprenedoria i d’innovació de la Guineueta. 
Nosaltres volem ser partíceps del nou ecosistema que s’està creant a Barcelona!
Segueix-nos a twitter a @ImpulsemGuine
Coordinadors: Sergi Franco i Angel Valle

Integra InnovaFP (coordina Sergi Franco) i la Xarxad’Emprenedoria (coordina Angel Valle).

Els integrants són: Sergi Franco (informática),  Angel Valle (FOL), César Clemente (Administració), David Ustrell (Automoció), Sergi Lapuerta (FOL),  Edgar Botero (Sanitat), Pilar Campos(Sanitat), Pilar López(Sanitat), Isabel del Castillo(Sanitat), Manel Bielsa (Automoció)

IMPULSEM es defineix com un projecte que el que busca és millorar el grau d’ocupabilitat de l’alumnat del centre a través de dos pilars bàsics:

 

El canvi metodològic a les aules mitjançant:La generació de projectes mitjançant:
la introducció de noves metodologies a les aulesla potenciació de la relació escola empresa
l’assistència a jornades, seminaris, ponències,.etcla generació d’idees pròpies
la formació interna de centre i la formació externala detecció de necessitats
la potenciació de la relació  amb altres centresla proposta feta per empreses/organitzacions
l’aprenentatge entre iguals
la potenciació de la relació amb entitats i organitzacions de l’entorn
la potenciació de les capacitats emprenedores

 

Institut la Guineueta