Assessorament i Reconeixement

Logo assessorament Més informació i inscripcions

Informació sobre el Servei d’Assessorament

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

 

Logo reconeixement Més informació i inscripcions

Un cop passada la fase d’assessorament, l’aspirant si ho creu oportú, pot passar a la fase de reconeixement, en la qual davant d’un tribunal se li valida la seva experiència professional d’acord amb allò que li ha proposat el seu assessor/a o bé d’allò que l’aspirant creu que se li pot reconèixer.

 

sar@ilg.cat

assessorament@inslaguineueta.cat

Institut la Guineueta