Servei de mediació

photo

Comencem amb un poema de Mario Benedetti que ens agrada pensar que defineix el nostre estil:

 

Primero que todo me gusta la gente que vibra,
Que no hay que empujarla, que no hay que decirle
Que haga las cosas, sino que sabe lo que
hay que hacer y lo hace.

Me gusta la gente con capacidad para medir las
consecuencias de sus acciones, la gente que no
deja las soluciones al azar.

Me gusta la gente justa con su gente y consigo
misma, pero que no pierde de vista que somos
humanos y nos podemos equivocar.

Me gusta la gente que piensa que el trabajo en
equipo entre amigos produce más que los
caóticos esfuerzos individuales.

Me gusta la gente que sabe la importancia de la
Alegría.

Me gusta la gente sincera y franca , capaz de
oponerse con argumentos serenos y razonables a
las decisiones de un jefe.

Me gusta la gente de criterio, la que no traga
entero, la que no se avergüenza de reconocer que
no sabe algo o que se equivocó.

Me gusta la gente que, al aceptar sus errores, se
esfuerza genuinamente por no volver a
cometerlos.

Me gusta la gente capaz de criticarme
constructivamente y de frente, a estos les llamo
mis amigos.

Me gusta la gente fiel y persistente, que no
desfallece cuando de alcanzar los objetivos e ideas
se trata.

Me gusta la gente que trabaja por resultados.
Con gente como esa, me comprometo a lo que
sea, ya que con haber tenido esa gente a mi lado
Me doy por bien retribuido.

Mario Benedetti

 

MEDIACIÓ ESCOLAR

La inquietud creixent pel deteriorament de la convivència en els centres educatius no deixa ningú indiferent. Docents, alumnat, famílies i autoritats educatives constaten que els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar­se als continguts merament acadèmics. Educar consisteix, bàsicament, en formar persones capaces de viure i conviure en les nostres societats plurals enriquint­se mútuament.

La mediació contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. De retruc, la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

Què cal saber sobre la mediació escolar?

  • La mediació escolar té per objectiu educar la convivència.
  • Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat de cada persona enel manteniment d’un clima pacífic.
  • Accepta les diferències, no intenta canviar a les persones, ni les sevesidees. Tan sols contribueix a evitar enfrontaments inútils i a crear consens.
  • Parteix del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de “jo” o “tu”,sinó de “jo” i “tu”, és a dir, “nosaltres”.
  • Es dirigeix al conjunt de la comunitat educativa: alumnat, professorat,famílies i personal de serveis i d’administració.
  • Tothom que s’hagi format pot fer de mediador/a.
  • La mediació no s’aplica quan el conflicte requereix intervenció terapèuticao legal.
  • Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora deregular els conflictes que es produeixen entre persones que mantenenuna relació quotidiana.
  • Quan en un conflicte, la decisió final comporta que una persona “guanyi” il’altra “perdi” no es pot dir mai que s’ha “solucionat” el conflicte.
  • La mediació suposa una aportació a la cultura del diàleg, el consens i lapau en contrast a la cultura dominant del litigi, la controvèrsia i la guerra.

Notícies i fotos

Institut la Guineueta