Matemàtiques

Descripció

mat_logo

El departament de Matemàtiques imparteix classes a tots els cursos de l’ESO, Batxillerat i el Curs d’Accés a Grau Superior (CAGS). També imparteix l’assignatura Economia d’Empresa a 1 BAT.

“Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix temps constitueixen un conjunt de sabers d’un gran valor cultural, el coneixement dels quals ha d’ajudar a totes les persones a raonar, de manera crítica, sobre les diferents realitats i problemàtiques del món actual.”

ESO

“El currículum de matemàtiques a l’educació secundària obligatòria pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat. Les capacitats que potencia el currículum de matemàtiques han d’ajudar l’alumnat a: establir raonaments quantitatius sobre situacions de vida real i sobre el món que ens

envolta; organitzar l’espai i el pla a base d’anomenar i establir relacions precises de comparació, semblança o equivalència entre els seus elements, i la seva identificació en el món real; modelitzar situacions de la vida real i vinculades a d’altres àrees del coneixement i traduir-les a models matemàtics, per tal de cercar solucions amb més facilitat i certesa; apreciar estructures i relacions abstractes.”

BAT

” Un cop superada la fase més instrumental, que prioritza l’aprenentatge d’uns certs continguts fonamentals per a la vida en la nostra societat, la formació en l’ensenyament secundari

prioritza la formació humana i creativa dels alumnes, així com el seu pensament crític. Des del treball experimental i conjectural amb la incorporació progressiva del rigor, que predomina en l’ensenyament de la matemàtica a les etapes obligatòries, fins al professional, que caracteritza els estudis superiors, el batxillerat constitueix el primer període postobligatori que ha de donar resposta a uns alumnes per ser terminal i a uns altres per ser propedèutic.”

Directori

mat_viñeta1mat_viñeta2

Amaya Ferri Pérez emailicon
Cap Departament, professora de Matemàtiques dels cursos: BAT1 Científic-Tecnològic, BAT 1 Ciències Socials, ESO 4A i ESO 2Bàsic.

Judit López Ortiz emailicon
Coordinadora de Batxillerat, Tutora de 2n de Batxillerat, Professora de Matemàtiques dels cursos: 2BAT Científic-Tecnològic, 2BAT Ciències Socials, ESO 1A, ESO 1B, ESO 1Bàsic
Carme Folch emailicon
Professora d’ Economia de BAT2 Ciències Socials, Professora de Matemàtiques dels cursos: ESO 4B, ESO 2A, ESO 2B i ESO Optativa 1r.

Eduarda Gómez
Tutora 3A, Professora de Matemàtiques dels cursos: BAT 1 Profesionalitzador, ESO 3A, ESO 3B i ESO Optativa 3r.

Màtèries

llibres-mates

  • Matemàtiques: 1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO.
  • Matemàtiques: 1r i 2n de Batxillerat.
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: 1r i 2n de Batxillerat.
  • Matemàtiques: Curs d’Accés al Grau Superior (CAGS).
  • Economia: 1r Batxillerat

Activitats 

activitatsda-vinci

El departament de matemàtiques ha estat sempre molt implicat en l’ús de les noves tecnologies  (TIC) i compta amb molts recursos interactius per poder ampliar i reforçar els continguts en les diferents etapes de l’ensenyament.

Les aules de Matemàtiques disposen de projector i deu ordinadors.

És habitual l’ús de projectors  a la classe per fer presentacions , utilitzar applets didàctics  i veure pel·lícules o documentals relacionats amb la matèria. També es fa ús de diversos recursos audiovisuals, multimèdia i electrònics per enviar i rebre informació als alumnes: exercicis, llibres de lectura relacionats amb matemàtiques, enllaços a  pàgines web que tinguin relació amb els temes tractats a classe.

Tots els grups d’ESO tenen una hora setmanal desdoblada. Això vol dir que només hi ha mig grup a l’aula  i és ideal per fer activitats amb l’ordinador.

Altres activitats :

  • Problemes a l’Esprint
  • Cooperació en projectes interdisciplinaris
  • Proves Cangur

Enllaços interessants:

EDAD . Matemàtiques per a l’ESO

MATEX. Llibre electrònic per al Batxillerat (castellà)

Matemàtiques interactives amb Geogebra

Vídeos interessants:

Googol i l’infinit

The Code

La música de los números primos

La historia del número 1

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!