Ciències Experimentals

DEPARTAMENT DE Ciències Experimentals 2021-22

descripció Descripció El Departament de Ciències de la Naturalesa  imparteix les matèries de l’àrea científica que estan presents a l’ESO i  el Batxillerat. Com a objectius que es proposa el Departament, es poden destacar els següents:
 • Fer que l’alumne  adquireixi les competències necessàries per poder entendre el mon que l’envolta, relacionant allò que s’observa amb el raonament basat en el mètode científic i l’estudi de les diverses teories que es coneixen sobre els fets observats.
 • Fer que l’alumne adquireixi habilitat en l’ús de les eines i instruments de laboratori
 • Fer que l’alumne adquireixi habilitat per fer càlculs de forma teòrica, i també  mitjançant resultats obtinguts a través de pràctiques al laboratori o d’altres habilitat per fer raonaments sobre les teories i els fets observats
directori Directori
 • Josep Noguera: Professor de Física i Química a l’ESO. Director del Centre.
 • Jose M. García: Professor de Ciències Experimentals al CFB i Biologia a Batxillerat. Cap de Seminari.
 • Anna Ribas: Professora de Física i Química a l’ESO i Batxillerat. Cap de Departament.
 • Teresa Luque: Professora de Ciències Experimentals a l’ESO i Biologia a Batxillerat. Coordinadora de 2ESO.
 • Mercè Lloret: Professora de Ciències Experimentals a l’ESO. Cap de departament de Diversitat.
 • Maria Brignardelli: Professora de Ciències Experimentals a l’ESO i Batxillerat
matèries Màtèries
 • Ciències Experimentalsa 1r, 2n, 3r d’ESO
 • Ciències aplicades 1a Cicle Formatiu Bàsic (CFB)
 • Optatives de Biologia/Geologia i Física/Químicaa 4t d’ESO
 • Ciències del Mon Contemporani a 1r de Batxillerat.
 • Optatives de Biologia, Física i Químicaa 1r i 2n de Batxillerat.
 • Optatives de Biologiaa 1r i 2n de Batxillerat professional i de Laboratori a 1r Batxillerat professional.
 activitats Activitats Sortides programades i activitats educatives amb l’alumnat d’ESO i Batxillerat dins la programació del curs.
Institut la Guineueta