Ciències socials

Descripció

descripció

El Departament de Ciències Socials té com a objectiu prioritari aconseguir que l’alumnat, tant de l’ESO com del Batxillerat, adquireixi les eines necessàries per entendre el món i ,així pugui arribar a intervenir activament i de forma crítica a la societat actual. Una societat caracteritzada per la seva pluralitat, diversitat i canvi constant que necessita persones cada vegada més competents per tal d’integrar-se activament a la nostra societat. Per aquest motiu el professorat intenta treballar un conjunt de competències que serviran a l’alumnat per apendre i poder continuar aprenent al llarg de tota la seva vida personal. Els continguts i competències treballats intentaran tenir un caràcter significatiu per tal d’acostar l’alumnat a la realitat actual i afavorir el seu desenvolupament i formació integral.

Directori

directori

 • ELVIRA GRAU: Professora de Ciències Socials a segon i quart d’ESO, Geografia i Historia d’Espanya a segon de Batxillerat, CVE de quart B d’ESO, Cap de Departament.
 • MATILDE LÁZARO: Professora de Religió Catòlica a tots els nivells d’ESO i Primer de Batxillerat, Ciències Socials a segon i tercer d’ESO,  Psicologia a primer de Batxillerat.
 • EDUARD SALA: professor de Filosofia, imparteix: Història de la Filosofia (2 Bat) Filosofia (1Bat) Cultura i Valors ètics a 1,2,3 d’ESO i Sociologia de primer BATX
 • ALBERT SERRA: Professor de Ciències Socials a primer d’ESO, d’Història del Món Contemporani a primer de Batxillerat, d’Història de l’Art a segon de Batxillerat, optatives a tercer d’ESO i Tutor de Treballs de Recerca.

Màtèries

matèries

 • Ciències Socials a tota l’ESO.
 • Història del Món Contemporani.
 • Història de l’Art.
 • Geografia.
 • Història d’Espanya.
 • Filosofia.Història de la Filosofia.Cultura i Valors Ètics. Religió.
 • Optatives vàries.

Activitats

 activitats

 • METGES DEL MÒN (MENTORIES)

Acompanyar i guiar l’alumnat de 4B en situació de vulnerabilitat social, millorant les seves capacitats acadèmiques i competències socials per ampliar les seves possibilitats de futur professional. L’objectiu és contribuir a l’èxit educatiu en la diversitat.

 • DESOS

Aquest projecte intentarà proporcionar a l’alumnat de tercer d’ESO valos i actituds que respectin la sostenibilitat ambiental, social i econòmica local i global. Crear un interès agroalimentari i iniciar un compromis amb la producció ecològica.

 • FARMAMUNDI

Va destinat a l’alumant de tercer d’ESO A i consisteix en disssenyar una campanya de sensibilització per a la transformació social peer a una societat més conscient, crítica i equitativa en termes de gènere.

 • SERVEI DE MEDIACIÓ

Servei d’atenció als alumnes en conflicte a través d’un equip d’alumnes que intervenen si se’ls demana per ajudar les parts implicades, aplicant les tècniques de mediació.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!