Ciències socials

DEPARTAMENT CIENCIES SOCIALS CURS 2021-22

descripció Descripció

El Departament de Ciències Socials té com a objectiu prioritari aconseguir que l’alumnat, tant de l’ESO com del Batxillerat, adquireixi les eines necessàries per entendre el món i ,així pugui arribar a intervenir activament i de forma crítica a la societat actual. Una societat caracteritzada per la seva pluralitat, diversitat i canvi constant que necessita persones cada vegada més competents per tal d’integrar-se activament a la nostra societat. Per aquest motiu el professorat intenta treballar un conjunt de competències que serviran a l’alumnat per aprendre i poder continuar aprenent al llarg de tota la seva vida personal. Els continguts i competències treballats intentaran tenir un caràcter significatiu per tal d’acostar l’alumnat a la realitat actual i afavorir el seu desenvolupament i formació integral.

directori Directori

 • ELVIRA GRAU: Professora de Ciències Socials a quart d’ESO, Geografia i Història d’Espanya a segon de Batxillerat PAU i PRO. Cap de departament.
 • MATILDE LÁZARO: Professora de Religió Catòlica a tots els nivells d’ESO i Primer de Batxillerat, Ciències Socials a segon i tercer d’ESO,  Psicologia a primer de Batxillerat, tutora de tercer d’ESO.
 • EDUARD SALA: Professor de Filosofia, imparteix: Història de la Filosofia (2 Bat) Filosofia (1Bat)  PAU i PRO, Cultura i Valors ètics a 1,2,3 i 4 d’ESO i Sociologia de primer de Batxillerat , Tutor de Primer Batx. Pro.
 • ALBERT SERRA: Professor de Ciències Socials a primer d’ESO, d’Història del Món Contemporani a primer de Batxillerat, d’Història de l’Art a segon de Batxillerat, optatives a tercer d’ESO i Tutor de Treballs de Recerca.

matèries Màtèries

 • Ciències Socials a tota l’ESO.
 • Història del Món Contemporani.
 • Història de l’Art.
 • Geografia.
 • Història d’Espanya.
 • Filosofia.
 • Història de la Filosofia.
 • Cultura i Valors Ètics. 
 • Religió catòlica.
 • Optatives vàries.

 activitats Activitats

 • METGES DEL MÒN (MENTORIES)

Acompanyar i guiar l’alumnat de 4B en situació de vulnerabilitat social, millorant les seves capacitats acadèmiques i competències socials per ampliar les seves possibilitats de futur professional. L’objectiu és contribuir a l’èxit educatiu en la diversitat.

 • DESOS

Aquest projecte intentarà proporcionar a l’alumnat de tercer d’ESO valors i actituds que respectin la sostenibilitat ambiental, social i econòmica local i global. Crear un interès agroalimentari i iniciar un compromís amb la producció ecològica.

 • SERVEI DE MEDIACIÓ

Servei d’atenció als alumnes en conflicte a través d’un equip d’alumnes que intervenen si se’ls demana per ajudar les parts implicades, aplicant les tècniques de mediació.

Institut la Guineueta