DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA CURS 2021-22

descripcióDescripció

A les matèries impartides des del Departament de Tecnologia, els alumnes posen en pràctica coneixements adquirits en matèries instrumentals i aprenen també continguts específics, el que dóna a les assignatures una perspectiva multidisciplinar de gran importància. Tot això els ajudarà a realitzar tasques i viure experiències pròpies de la vida quotidiana d’una societat del segle XXI, plena de canvis i en constant evolució.

El departament disposa d’una impressora 3D, 6 cotxes robot, 18 ordinadors per l’alumnat, eines de fabricació, elements de robòtica, components i dispositius elèctrics i electrònics per complementar la formació teòrica-pràctica dels alumnes del centre. Des del departament, es dóna especial atenció al tractament digital de la informació mitjançant programes ofimàtics de lliure distribució.

 

directoriDirectori

 • Cristina Cugat: professora adscrita de tecnologia
 • David Ameller: professor de tecnologia i de robòtica
 • Silvia Nuñez: professora de tecnologia
 • Josep Torruella: professor de tecnologia i informàtica i cap de departament


matèriesMàtèries

 • El Departament de Tecnologia imparteix les matèries següents:

  • Tecnologia a tots els nivells de l’ESO
  • Informàtica a 4t ESO i al nou Batxillerat Professionalitzador
  • Tecnologia Industrial al nou Batxillerat Professionalitzador
  • Robòtica a 1r ESO

 

 
Institut la Guineueta